Archive for the ‘วัดปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน วัดสอนวิปัสสนา วัดที่สอนปฏิบัติธรรม การทำวิปัสนา’ Category

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี-วัดบัวขวัญ

imagesกฟกก
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง โดยการนำของ พระเดชพระคุณ พระโสภณสุตาลังการ ได้รับการแต่งตั้งจากมติ มหาเถรสมาคม ให้เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเผยแผ่ หลักธรรม ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมุ่งเน้น การธรรมภาคปฏิบัติ
๒. เพื่อให้ อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓. เพื่อมให้อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป ได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มาปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
๔. เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
๕. เพื่อดำรงคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงเจริญรุ่งเรืองคู่กับประเทศชาติ สืบต่อไป
ดังนั้น พระเดชพระคุณ จึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต พระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ของวัด ได้นำพา อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนทั่วไป ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ ตลอดทั้งปีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนม์พรรษา เป็นต้น

Read more »

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดสมุทรปราการ

1. วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

1210478436

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เจ้านายและขุนนางนิยมสร้างวัดกันมาก หลายวัดได้กลายเป็นพระอารามหลวงในเวลาต่อมา วันนี้ก็สร้างขึ้นในยุคนี้เช่นกัน พระอุโบสถและวิหารได้รับอิทธิพลศิลปะจีนซึ่งเป็นศิลปะแบบพระราชนิยมในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นและเครือ่งถ้วยชามลายครามอย่างจีน ฝีมือประณีตงดงามมาก
ตามความเห็นของผม ..คือที่วัดนี้ ที่อุโบสถและวิหาร ไม่มี ขี้นกพิราบ สะอาดน่านั่งพักสงบจิตใจร่มเย็นดีเหลือเกินเลยครับ..

ประวัติของวัดนี้มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในพระ ราชพงศาวดารัชกาลที่ ๒
สมเด็จกรมพระยา ดำรงทรงพระนิพนธ์กล่าวถึงวัดนี้ว่า

“ในคราวเมื่อสร้างป้อมเมืองสมุทรปราการนั้น ทรงพระ ราชดำริว่าป้อมที่ได้สร้างขึ้นที่เมืองนคร เขื่อนขันธ์แต่ก่อน ยังคงค้างอยู่ไม่สำเร็จบริบูรณ์
จึงโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ พลเสพเป็นแม่กองทำการสร้างเมืองนครเขื่อน ขันธ์ที่ยังค้างอยู่
นอกจากนี้ยังได้สร้างป้อมขึ้นอีกป้อม หนึ่ง ชื่อ ป้อมเพชรหึง
และให้ขุดคลองลัดหลังเมือง นครเขื่อนขันธ์คลองหนึ่ง มาทะลุออกคลองตาลาว คลองลัดที่ขุดใหม่นี้เมื่อขุดนั้น กว้าง ๖ วา ลึก ๕ ศอกยาว ๕๐ เส้น
กรมหมื่นศักดิพล เสพ ทรงสร้างวัดขึ้นในคลองที่ขุดใหม่วัด หนึ่ง
พระราชทานนามว่า “วัดไพชยนต์พลเสพ ”
พระยาเพชรพิไชย (เกษ) ซึ่งเป็น นายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ สร้างวัดขึ้นอีก วัดหนึ่งตรงข้ามวัดไพชยนต์ฯ ชื่อ วัดโปรดเกศ เชษฐาราม
ยังเป็นอารามหลวงอยู่จนทุกวันนี้ ทั้ง ๒ วัด
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานเกี่ยว กับการตั้งชื่อวัดนี้ว่า ในรัชกาลที่ ๒ เห็นจะเรียกว่า “วัดกรมศักดิ์” หรือ “วัดปากลัด”

Read more »

สถานที่ปฏิบัติธรรม สำหรับสาวๆออฟฟิศ-วัดพิชัยญาติ

07

ตอนนี้ไม่ว่าสาวในแวดวงไหนต่างก็ยกให้ธรรมะเป็นของอินเทรนด์แบบว่ากำลังมาอย่างแรง ก่อนปีใหม่นี้ถือโอกาสชวนให้สาวๆ ออกจากบ้านไปชำระล้างจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรม เพราะเชื่อว่าถ้ามีธรรมะในใจ จะช่วยให้สติมา ปัญญาเกิด สามารถเปลี่ยนให้มีความสุขและสดใสกว่าเดิม เชื่อเถอะว่าไม่ว่า พ.ศ. นี้หรือ พ.ศ. ไหน ประโยชน์ที่คุณจะได้ไม่มีวันเอ๊าต์เทรนด์แน่นอน

สถานที่ ปฏิบัติธรรม ออฟฟิต ทำงาน วัด

สาวที่มีปัญหาขี้วีน หงุดหงิดง่าย หรือเพิ่งประสบปัญหาหนักในชีวิต
วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2628-5550-4

สาวที่ไม่เคยศึกษาธรรมะและไม่มีเวลาทำบุญ
วัดปทุมวนารามราชาวิหาร ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2658-3885,0-2251-6478

สาวที่มีปัญหาเรื่องความอยากและบ้าช็อปปิ้ง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร เลขที่ 3 ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2222-6011,0-2222-4981

Read more »

สถานที่ปฏิบัติธรรม–วัดพิชยญาติ

Y9357330-2

ลง ทะเบียนเข้าที่พักช่วงบ่ายสองโมงเย็นถึงสี่โมงเย็น (14.00-16.00 น.) ของวันศุกร์ และร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงเย็นวันอาทิตย์ ท่านสามารถ download file ระเบียบปฏิบัติ, วิถีชีวิตพักค้าง, สิ่งที่ต้องเตรียมมาและใบสมัครปฏิบัติธรรมแบบพักค้าง และระเบียบการได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ กรอกใบสมัคร เตรียมเอกสารแนบให้เรียบร้อย แล้ว FAX เอกสารเข้าไปที่เสถียรธรรม หลังจากนั้นประมาณ 15-30 นาที รบกวนโทรศัพท์ไปตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารของคุณ และเจ้าหน้าที่หรือแม่ชีท่านใดท่านหนึ่งจะแจ้งให้ทราบว่า คุณจะได้เข้าปฏิบัติธรรมแบบพักค้างหรือไม่

การปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา นอกจากท่านผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เรียนรู้วิธีการภาวนาแบบอานาปานสติแล้ว ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท, อุปกิเลส 16 , นิวรณ์ 5, อริยมรรค ฯลฯ ร่วมภาวนากับบทเพลง เจริญสมาธิในทุกอิริยาบท ยืน เดิน นั่ง นอน และโยคะสมาธิ ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะร่วมสมาทานศีล 8 ในเย็นวันศุกร์และรักษาศีล 8 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ

ขอขอบคุณ http://topicstock.pantip.com/

ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการาม

ระเบียบการปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม
จะต้องมาบวชพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาว ที่วัด (บวชเช้าวันเสาร์-สึกลาวันอาทิตย์)
กรอกใบสมัครและรับหมายเลขที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ ในเช้าวันเสาร์ไม่เกินเวลา 06.30 น.
รับชุดขาวพร้อมหนังสือสวดมนต์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน (สำหรับเครื่องนอนจะแจกหลังทำวัตรเย็น)
ของใช้ส่วนตัว กรุณาจัดเตรียมมาเอง
ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ ในขณะสวดมนต์ และในขณะที่แม่ชีสอนธรรมะ
รับประทานอาหารได้ที่โรงทาน ตั้งแต่เช้า-เที่ยงวัน
กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องน้ำ-ห้องนอน-โรงทาน-อุโบสถและบนพระปรางค์ (ห้ามนำอาหารไปทานโดยเด็ดขาด)
สึกในวันอาทิตย์ ก่อนสึกกรุณาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องนอนและบริเวณวัดเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านเอง
ชุดขาว เครื่องนอน และหนังสือสวดมนต์ คืนได้ที่โต๊ะลงทะเบียน
วันโกน-วันพระ แม่ชีไม่รับเปิดกรรม
นำ บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ /ใบขับขี่ มาด้วย เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
กรณีวันสำคัญทางศาสนา หรือวันหยุดยาว กรุณาเตรียมชุดขาวมาเผื่อด้วย เนื่องจากมีผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก บางท่านอาจได้รับชุดขาวไม่ทั่วถึง

Read more »

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตร

Benja_32

ศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตร ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นโรงเรียนที่ ดำเนินการบริหารโดยคณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรซึ่งมีพระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศ์มุนี เจ้าอาวาสเป็นผู้อำนวยการ ทั้งนี้โดยการริเริ่มประสานงานของพระเดชพระคุณพระเทพวิมลโมลีและพระเดชพระคุณพระ อุดรคณาธิการ(อาจารย์ชวินทร์ สระคำ) ปัจจุบันได้ดำเนินการสอนโดยคณะสงฆ์วัดเบญมบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาชนของชาติ
๒.เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาควรแก่วัย
๓.เพื่อให้เยาวชนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
๔.เพื่อให้เยาวชนได้รู้ธรรมภาคอังกฤษ
๕.เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตนในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนให้ถูกต้อง
๖.เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา

Read more »

วัดคีรีวงศ์  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1

วัดคีรีวงศ์ เดิมเป็นวัดร้างกลางป่าเขา มีพระธุดงค์จาริกมาพบเมื่อปี 2504 ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำ

ตั้งอยู่ถนนมาตุลีและถนนดาวดึงส์ ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และบริษัทถาวรฟาร์ม ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ มีพื้นที่ของวัดทั้งบนเขาและที่ราบ ประมาณ 280 ไร่

ปัจจุบัน วัดคีรีวงศ์ มีพระราชพรหมาจารย์ (บุญรอด ป.ธ.5) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระวิปัสสนาจารย์

■พระครูนิยมกิจจานุกิจ โทร.089 8591511
■พระครูสังฆรักษ์สมหวัง ปิยธมฺโม

วิทยากร

■พระครูใบฎีกาสุธัน อิสฺสโร โทร.086 6201356
■พระใบฎีกาธนาชัย ตนฺติปาโล โทร.083 6275333

Read more »

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาราม (ศพอ.พ.)

ระเบียบการ

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธารามครั้งเริ่มก่อตั้งเดิมชื่อว่า “โรงเรียนสัตตาหศึกษาวันอาทิตย์” ปัจจุบันเรียกว่า “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาราม” (ศพอ.พ.) ได้เปิดอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐โดยความดำริของพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธารามเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสมัยที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ได้ไปดูงานการพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา ได้เห็นการอบรมสั่งสอนของพระสงฆ์ชาวลังกาที่เปิดการเรียนการสอนเด็กได้วันหยุดราชการ จึงได้ทีแนวความคิดนี้มาจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ และได้สอนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่คิดมูลค่า

วัตถุประสงค์
๑.เพื่ออบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้รู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน
๒.เพื่อปลูกฝังศีลธรรม ธรรมจริยา วัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนของชาติ ในแนวทางพระพุทธศาสนา เมื่อเติบโตจะได้เป็นผู้นำในทางที่ดีของสังคม
๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาต่อไป
๔.เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในวันหยุดเรียน
๕.เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในกลุ่มเยาวชนให้เป็นพุทธมามกะที่ดีต่อไป
๖เเพื่อลดช่องว่างระหว่างพระสงฆ์กับเยาวชน

การจัดการระบบศึกษา แบ่งออกเป็น ๖ ชั้นเรียน คือ
ชั้นต้น ประกอบด้วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นกลาง ประกอบด้วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ชั้นปลาย ประกอบด้วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

Read more »

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน หนเหนือ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่

ตั้งอยู่ ที่ 157 บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ มีพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์ วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) หัวน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ให้การสอน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฐฐาน 4 ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง มีการจัดให้สอบอารมณ์ ทุกวัน (ยกเว้นวันพระ)

ที่พัก: รองรับ ทั้ง แบบ เดี่ยว และแบบหมู่คณะ โดยมีกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม กว่า 200 หลัง ลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวห้องน้ำในตัว มุ้งลวด เหล็กดัด อุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อม มีเตียงไม้ พัดลม ส่วนเครื่องนอนทางวัดจะจัดให้เป็นชุด ๆ มีฟูกแบบบาง หมอน ซึ่งวัดจะส่งซักทุกครั้งหลังจากแต่ละท่านปฏิบัติจบแล้ว ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาด หรือหากเราอยากจะเอาผ้าส่วนตัวไปปูรองนอนอีกชั้นก็ได้

อาหาร: ทางสำนักจะจัดอาหารไว้วันละ 2 มื้อคือ เช้าเวลา 06.00 น. และเพล เวลา 11.00 น. โดยมีให้เลือกแบบธรรมดาและมังสะวิรัติ

หลังเที่ยงไปแล้วงดอาหาร ตามการรักษาศีล 8 (สามารถดื่มนม ชา กาแฟ ได้ หรือจะไปซื้อน้ำเต้าหู้หน้าวัดก็ได้ มีแม่ค้ามาขาย)

ตอนเช้า หลังอาหารเช้า เราสามารถไปซื้อกับข้าวมาตักบาตรพระได้ที่หน้าวัด ทุก ๆ วันค่ะ

หลักการปฏิบัติ :

การเดินจงกรม ที่นี่มีการเดินจงกรม 6 ระยะแบบเดียวกับสายคุณแม่สิริ กรินชัย (ค่อย ๆ เพิ่มระยะไปทีละวัน ไม่ต้องกังวลเพราะพระอาจารย์ที่สอบอารมณ์จะให้คำแนะนำอย่างละเอียด)

การนั่งสมาธิ ที่นี่สอนแนวสติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรมว่า ยุบหนอ พองหนอ

การนั่งกรรมฐาน หลวงพ่อจะให้เพิ่มให้กำหนดจิตสติไปเพ่งพิจารณาถูกที่จุดต่างๆ ในร่างกาย เช่นวันแรกคือสะโพกขวา ซ้ายเหมือนเอาเหรียญบาทไปแตะถูกจุดนั้น โดยกำหนดคำบริกรรมว่า พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ (นึกจิตไปถูกสะโพกขวา) พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ (สะโพกซ้าย)
ถ้าอยู่ครบคอร์ส 21 วัน จะสามารถกำหนดจุดต่างๆ ในร่างกายที่ต้องไปกำหนดถูกรวม 28 จุด (สำหรับของเราไปได้ 7 วัน กำหนดได้ 7-8 จุด ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรปกติ)

Read more »

ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ปฏิบัติควรจะเตรียมตัวอย่างไร?–สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

___________________10

ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติผู้ปฏิบัติควรจะตัดหรือละไว้ชั่วคราว บ่วง ๑๐ บ่วง (ปลิโพธิ) ซึ่งหากไม่มีการละหรือวาง จะทำให้ไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้ บ่วงทั้ง ๑๐ คือ
o ที่อยู่อาศัย ความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยของตนเอง
o ตระกูล ความกังวล คือตระกูล คือ ตระกูลญาติหรือตระกูลอุปัฏฐาก
o ลาภ ความกังวลถึงผลประโยชน์ในปัจจัย ๔ ,ของรางวัล และรายได้ต่างๆ
o หมู่คณะ ความกังวลถึงบุคคลรอบข้าง
o การงาน ความกังวลถึงหน้าที่การงาน การกระทำ การก่อสร้างต่างๆ
o การเดินทาง ความกังวลถึงการเดินทาง
o ญาติ ความกังวลถึงญาติ คือ ญาติในวัดเช่น พระอาจารย์ และญาติในบ้าน คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง
o อาพาธ ,พยาธิ ความกังวลถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตน
o การศึกษา ความกังวลถึงการศึกษาเล่าเรียน
o อิทธิฤทธิ์ ความกังวลถึงการบรรลุถึงอิทธิฤทธิ์

สิ่งของที่ผู้จะเข้าปฏิบัติต้องเตรียมมีอะไรบ้าง?

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือสุทธิ(สำหรับพระภิกษุ) ชาวต่างประเทศต้องมีหนังสือเดินทาง และวีซ่าที่สมบูรณ์และถูกต้อง ซึ่งทางสำนักจะเก็บรักษาไว้ตลอดที่ผู้ปฏิบัติเข้าอยู่ปฏิบัติ การแต่งกาย เสื้อ – ผ้า ชุดขาว (หาซื้อได้บริเวณหน้าวัด)
– นักปฏิบัติธรรมชาย เสื้อ – กางเกงขายาวสีขาว
– นักปฏิบัติธรรมหญิง ผ้าถุงหรือกางเกงขายาว – สไบ – เสื้อขาว เสื้อทับในขาว (สวมทับชั้นในให้ดูเรียบร้อย) กระโปรงซับในขาว (เมื่อนุ่งผ้าถุง) ตามแต่ความสะดวกและเหมาะสม
ห้ามเสื้อคอกว้าง – รัดรูป – แขนกุด – เอวลอย

Read more »

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

207

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1

โดย พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล)
หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ให้การสอน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในแนว สติปัฐฐาน ๔
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง สำหรับภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และมีการจัดให้สอบอารมณ์พระกรรมฐาน โดยพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ผ่านการฝึกฝนการสอบอารมณ์พระกรรมฐาน ทุกวัน (ยกเว้นวันพระ)

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง รองรับการฝึกฝน การปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีที่พัก รองรับ ทั้ง แบบ เดี่ยว และแบบหมู่คณะ โดยมีกุฏิสำกรับผู้ปฏิบัติธรรม มากกว่า ๒๐๐ หลัง

คำแนะนำสำหรับโยคีผู้ปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติได้ ภายในกุฏิของตนเอง หรือสถานที่อื่นตามแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือก ในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละท่านจะได้รับคำแนะนำการปฏิบัติจากพระอาจารย์ผู้สอน โดยจะเป็นไปตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ซึ่งการปฏิบัติจะประกอบด้วย การนั่งสมาธิ ซึ่งให้ความสำคัญที่การพอง และ ยุบของหน้าท้อง ขณะหายใจ และการเดินจงกรม ซึ่งให้ความสนใจที่การเคลื่อนไหวของเท้า ระหว่างการเดิน การปฏิบัติจะแบ่งออกเป็นชุด (บัลลังค์) โดยเริ่มจากการกราบ ตามด้วยการเดินจงกลม และการนั่งสมาธิ ผู้ที่เริ่มต้นฝึกอาจจะเริ่มที่การเดินจงกลม และการนั่งสมาธิอย่างละ ๑๐ นาที และค่อยๆเพิ่มระยะเวลาการเดิน และการนั่งต่อไป จนถึงการปฏิบัติ ทวนญาณ และ อธิษฐาน ดับสงบ

ชุดที่ใช้ใส่ระหว่างปฏิบัติเป็นสีขาว และสุภาพเรียบร้อย นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติะธรรม จะต้องอาราธนา ถือศีล ๘ คือ

ทางสำนักจะจัดอาหารให้กับผู้ปฏิบัติวันละ ๒ มื้อคือ เช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. และเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมีให้เลือกแบบธรรมดาและมังสะวิรัติ สำหรับช่วงเวลาหลังเที่ยงไปจนถึงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นนั้น ผู้ปฏิบัติไม่สามารถรับประทานอาหารอีก (สามารถดื่มนม ชา กาแฟ ได้) สำหรับผู้ที่มีความต้องการเรื่องอาหารเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสำนักได้เมื่อมาถึง

Read more »

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

DSC_6309

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุพรหมายาน วิ. ซึ่งได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
จึงได้ทำการฟื้นฟูและส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยริเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น มีการซื้อที่ดินขยายพื้นที่ในการก่อสร้างกุฏิ อาคาร และศาลาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาทิเช่น อาคารพระสัทธรรม เป็นอาคารสูง ๕ ชั้น,ศาลาราชพรหมานุสรณ์,ภัตตศาลาเทพสิทธาจารย์ ๘๔,ศาลาลานธรรมลานโพธิ์,ธรรมศาลา,ศาลาสอบอารมณ์,สำนักงานวิปัสสนาธุระ,กุฏิผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ซึ่งมีผู้สนใจมาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันเป็นจำนวนมาก

สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มีพื้นที่เป็น ๒ ใน ๓ ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดของวัด ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทอง สามารถรับรองผู้เข้าปฏิบัติธรรม หรือ กลุ่มคณะบุคคลผู้สนใจได้ พร้อมกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งในยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สามารถผลิตบุคคลากรด้านวิปัสสนา ซึ่งเรียกว่า พระวิปัสสนาจารย์ ส่งออกไปเผยแผ่ได้เป็นจำนวนมาก
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
เป็นศูนย์ฝึกพระวิปัสสนาจารย์ ประจำหนเหนือ

ขอขอบคุณ http://www.watchomtong.org/

วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ครูบาอริยชาติ เจ้าแม่กวนอิม

25561207-205758.jpg

พระแม่กวนอิม ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพิธิญาณ จ.เชียงราย
ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนยี่ (จีน) ชาติสุดท้ายเป็นราชธิดาของกษัตริย์ เมี่ยวจวง นามว่า เมี่ยวซ่าน

วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 00:01 น.
พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นองค์เดียวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ไว้มากมาย ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือมายาวนาน

ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนยี่ (จีน) ชาติสุดท้ายเป็นราชธิดาของกษัตริย์ เมี่ยวจวง นามว่า เมี่ยวซ่าน ภพภูมิเดิมนั้นเป็นเทพธิดาลงมายังโลกเพื่อช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ เป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายในบรรดา ๓ พี่น้อง โดยองค์โตชื่อ เมี่ยวอิม องค์รองชื่อ เมี่ยวหยวน เยาว์วัยศรัทธาพระพุทธศาสนา รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้ง ตั้งพระทัยแน่วแน่จะบำเพ็ญเพียรภาวนา เพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏ แม้ว่าพระบิดาไม่เห็นด้วย ต้องการให้เลือกคู่ครองสืบทอดราชบัลลังก์ก็ตาม ก็มิอาจขวางกั้นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ได้เลย

ต่อมาองค์หญิงสามถูกลงโทษให้ไปทำงานหนักตรากตรำในสวนดอกไม้ เช่น หาบน้ำ ปลูกดอกไม้ เพื่อหวังให้เปลี่ยนพระทัย ด้วยบุญบารมีเหล่ารุกขเทวดามาช่วยเหลือ ครั้นพระบิดาเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผล จึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนำองค์หญิงสามไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว ให้ทำงานหนักทั้งวัด แต่องค์หญิงมีพระทัยเด็ดเดี่ยว ไม่เกี่ยงงานการต่าง ๆ เลยพระเจ้า เมี่ยวจวง ทรงกริ้วมาก เข้าใจว่าเหล่าแม่ชีคอยปกป้อง สั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาวจนวอดเป็นจุณ พร้อมกับแม่ชีทั้งวัด มีเพียงเจ้าหญิง เมี่ยวซ่าน เท่านั้นที่รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ Read more »

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน พระธาตุหริภุญชัย ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน
พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิด วัดพระธาตุประจำคนเกิดปีระกา (คนเกิดปีไก่)

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ทิศเหนือ จรดถนนอัฏฐารส ทิศใต้ จรดถนนสุพรรณรังษี ทิศตะวันออก จรดประตูท่าสิงห์ ทิศตะวันตก จรดถนนอินทยงยศ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ เพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏ ให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรในบริเวณดังกล่าวโบราณสถานที่สำคัญในวัดพระธาตุหริ ภุญชัยวรมหาวิหาร Read more »

วัดท่าหลวง จ.พิจิตร หลวงพ่อเพชร สักการะขอพรหลวงพ่อวัดท่าหลวง

วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
หลวงพ่อเพชร สักการะขอพรหลวงพ่อวัดท่าหลวง

ประวัติการสร้างหลวงพ่อเพชร
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เกิดขบถจอมทอง เมืองเชียงใหม่ กองทัพกรุงศรีอยุธยาจึงได้ไปปราบปรามจอมทอง แต่ก่อนที่จะจากกันเจ้าเมืองพิจิตรได้ไปปรารภกับแม่ทัพว่า ถ้าปราบขบถเสร็จเรียบร้อยดีแล้วขอให้หาพระพุทธรูปงาม ๆ มาฝากสักองค์หนึ่ง ก่อนเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาก็นึกถึงคำร้องของเจ้าเมืองพิจิตร จึงอัญเชิญหลวงพ่อเพชรจากจอมทองมาด้วย โดยประดิษฐานบนแพลูกบวบล่องมาตามแม่น้ำปิง และหลังจากนั้นได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ ที่วัดนครชุม (เมืองพิจิตรเก่า) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตรจนถึงปัจจุบัน พระอุโบสถจะเปิดให้ประชาชนเข้านมัสการหลวงพ่อเพชรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น. Read more »

. . . . . . . . .