Archive for the ‘ขอพรหลวงพ่อ วัดในภาคเหนือ’ Category

วัดอนาลโยทิพยาราม

วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม บ้านสันป่าม่วง หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง ห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร ภายในวัดประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงาม องค์รัตนเจดีย์เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลองทำด้วยทองคำ พระบุษราคัม พระเงิน พระทอง และพระนาค จากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างชัดเจน ทางขึ้นทั้งทางบันได และทางรถยนต์

Located on top of Doi Busarakham, 20 kilometers west of the town of Phayao, Wat Analyo is renowned for its large seated Buddha image in classic Sukhothai style. The grounds of the temple are dotted with many more beautiful Buddha statues in different postures along with the Rattana Chedi in the Indian Bodh Gaya style and a Chinese pavilion housing Kuan Yin Bodhisattva.

ขอขอบคุณ http://social.truelife.com/

“วัดอนาลโยทิพยาราม” ธรรมสถานอันเงียบสงบบนยอดดอยบุษราคัม

7GcooFQ

พูดถึงเมืองพะเยา นอกจากกว๊านพะเยาทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในประเทศอันเลื่องชื่อแล้ว หลายคนคงยังนึกสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ไม่ออก เนื่องจากพะเยาเป็นเมืองทางผ่านสู่จังหวัดเชียงราย เมืองท่องเที่ยวสำคัญเหนือสุดแดนสยาม หลายคนจึงมองข้ามจังหวัดเล็กๆ เงียบสงบแห่งนี้ ทั้งๆ ที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งรอคอยผู้มาเยือน วันนี้ เลดี้ ดาริกา ขอนำเสนอ “วัดอนาลโยทิพยาราม” แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งของเมืองพะเยา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆ นักเดินทาง

วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บ้านสันป่าบง บนดอยบุษราคัม ภูเขาทางทิศตะวันตกของกว๊านพะเยา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขา บริเวณวัดจึงร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาชนิด ที่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป บรรยากาศในบริเวณวัดเงียบสงบ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

Read more »

วัดอนาลโย (Wat Ananlayo) อำเภอเมืองพะเยา

gp52d79312477d5

“ เขตพุทธาวาส จากลานจอดรถเดิมผ่านซุ้มประตูขึ้นสู่บันไดหิน เขตสังฆาวาส ระหว่างเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสมีประตูไม้แกะสลัก อุทยานพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่บนเขาอีกลูกหนึ่งถัดจากตัววัด ”

วัดอนาลโยทิพยาราม หรือเรียกสั้นๆว่า วัดอนาลโย ตั้งอยู่หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บนดอยบุษราคัม มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,800 ไร่ สร้างโดยพระปัญญาพิศาลเถร (พระอาจารย์ไพบูลย์ฯ)เป็นอุทยานพระพุทธศาสนา มีศาสนสถานที่สวยงามเช่น พระพุทธรูปศิลปสุโขทัย องค์ใหญ่ สูง 18 เมตร หน้าตักกว้าง 12เมตร ลักษณะงดงามมาก ละยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธรูปปางต่างๆ พระพุทธลีลา พุทธคยา เก๋ง จีน ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลองทำด้วยทองคำ ฯลฯ บรรยากาศร่มรื่น พื้นที่กว้างขวาง แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้

Read more »

วัดอนาลโยทิพยาราม

271419

วัดตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,800 ไร่ เริ่มก่อสร้างโดย พระอาจารย์ไพบูลย์ สมังคโล บริเวณดอยบุษราคัม และม่อนพระนอนประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปสุโขทัยลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธรูปไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความปรานีตสวยงามแบบศิลปไทย รัตนเจดีย์เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลอง จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างสวยงาม

ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 20มกราคม 2530 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้วัดอนาลโย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2531 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถและทรงเปิดวัดอนาลโย โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างสิ่งทั้งหมดรวม 6 ปีเศษ

ขอขอบคุณ http://www.m-culture.in.th/

สงบร่มเย็น ที่วัดอนาลโย จ.พะเยา

124809uc88iha3uaqzuwj3

เมื่อนึกถึงจังหวัดพะเยาหลายๆ คนคงไม่เคยได้มาเที่ยวที่จังหวัดนี้เท่าไหร่ เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะใช้เป็นเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดเชียงรายซะมากกว่า พะเยาเป็นจังหวัดเงียบๆ ที่น่าอยู่ และยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนยังน่ารักเหมือนเมื่อ 20 ปีก่อนเลยทีเดียวละค่ะ
พะเยา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า เมืองภูกามยาว หรือ พยาว ที่อยู่ติดกับกว๊านพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

รู้จักกันมาคร่าวๆ และวันนี้จะพาไปเที่ยววัดที่โด่งดังของจังหวัดนี้กันค่ะ ชื่อวัดอนาลโยทิพยาราม หรือเรียกสั้นๆว่า “วัดอนาลโย” วัดอนาลโยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บน ดอยบุษราคัม ม.สันป่าบง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด 2500 ไร่ ได้เริ่มก่อสร้างโดย พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล ขณะท่านอยู่วัดรัตนวนาราม ท่านเห็นแสงของทรายทองอยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยาซึ่งเป็นดอยบุษราคัมนั่นเอง หลังจากนั้นก็ได้สร้างเป็นที่พักปฏิบัติธรรม และสร้างสิ่งต่างเพิ่มขึ้นมา
แต่ต่อมาก็มีปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนน้ำ ต่อมาท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ได้รับอาราธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระบรมมหาราชวัง ในหลวงท่านได้ให้กรมชลประทานเข้าช่วยเหลือ กรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อมและอ่างเก็บน้ำห้วยทับช้าง เผื่อไว้ใช้ในสำนักสงฆ์และให้ชาวบ้านในระแวกนั้นได้ใช้ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นที่สุด ในวันที่ 20 มกราคม 2530 กระทรวงศึกษาธิดารและมหาเถรสมาคมได้อนาญาตให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์

Read more »

วัดอนาลโยทิพยาราม ( ดอยบุษราคัม )

วัดอนาลโยทิพยาราม

py-151
บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม ห่างจากตัวเมืองพะเยาไป ตามเส้นทางสายพะเยา-เชียงราย ประมาณ 7 กิโลเมตรแยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1127ประมาณ 9 กิโลเมตรสร้างโดยพระปัญญาพิศาลเถร(พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล)เป็นอุทธยาน พระพุทธศาสนามี ศาสนสถานที่สวยงามมากมายเช่นพระพุทธรูปศิลปสุโขทัยองค์ใหญ่ลักษณะงดงามมาก พระพุทธรูปปางต่างๆ เช่นพระพุทธลีลา พุทธคยา ก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกต จำลองทำด้วยทองคำ ฯลฯ บรรยากาศร่มรื่นพื้นที่กว้างขวางแวดล้อมไปด้วยทรัพยากรป่าไม ้จากยอด ดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงามบริเวณลานจอดรถข้างล่างมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมายสามารถขึ้นวัดอนาลโยฯได้ 2 ทางคือทางรถยนต์และทางบันได

ขอขอบคุณ http://www.m-culture.go.th/

วัดอนาลโยทิพยาราม วัดงามแห่งดอยบุษราคัม

head

วัดอนาลโย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันป่าบง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,800 ไร่ เริ่มการก่อสร้างโดยพระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล ขณะท่านอยู่วัดรัตวนาราม ท่านมีปรากฎการณ์เห็นทรายทองไหลลงมาสู่วัดเป็นสายรังสี แสงของทรายทองที่ไหลพรั่งพรูราวกับสายน้ำนั้นอาบวัดทั้งวัดแทบจะกลายเป็นวัดทองคำ ท่านมองทวนลำแสงสีทองไป ก็เห็นเขาที่อยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยา จากนั้นได้มีโยมอาราธนาไปดูสถานที่สำคัญและแปลกประหลาดเพื่อจะได้สร้างสำนักสงฆ์ไว้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน สืบเนื่องจากชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างเป็นดวงกลมล่องลอยไปมาอยู่บนดอยสูง แสงนั้นดูสว่างเรืองรองบางทีก็สว่างจ้าเป็นสีเหลืองสดอาบทั้งดอยราวกับเป็นดอยทองคำ เหตุการณ์เหล่านี้มักปรากฎในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันพระ 8 หรือ 15 ค่ำ เป็นต้น หลังจากที่พิจารณาดูสถานที่แล้วเห็นว่าเป็นสถานที่สวยเหมาะสมแก่การเจริญเมตตาภาวนาเป็นอย่างยิ่ง ควรที่จะสร้างให้เป็นสถานที่พักปฏิบัติธรรม

Read more »

วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม

วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม ห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 1(พะเยา-เชียงราย) ประมาณ 7กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127 อีก 9 กิโลเมตรครับ ทางลาดยางตลอดสาย เป็นวัดซึ่งมีบริเวณกว้างขวางมาก พระครูปลัด สัมมพิพัฒนตญานาจารย์ (พระครูไพบูลย์) เป็นเจ้าอาวาสบริเวณดอยบุษราคัม และม่อนพระนอน ประกอบด้วยพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สูง 18 เมตร หน้าตักกว้าง 12เมตรลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆอีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปาง-ลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงามแบบศิลปะไทย รัตนเจดีย์ เป็นศิลปะแบบอินเดีย-พุทธคยา เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้ว มรกตจำลอง เครื่องบูชาพระแก้วมรกตทำด้วยทองคำและของมีค่าต่าง ๆ จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างสวยงาม บริเวณลานจอดรถข้างล่างมีร้านขายของที่ระลึก เช่น กระเป๋า และของที่ระลึก ประเภทต่าง ๆ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นวัดอนาลโยได้ 2 ทาง คือ ทางบันได และทางรถยนต์ครับ

ขอขอบคุณ http://travel.sanook.com/

เที่ยวพะเยา วัดอนาลโย

payao_105

มาเที่ยวพะเยานอกจาก กว๊านพะเยาแล้วยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่ครับและที่ผมได้มีโอกาสไปเยือนอีกหนึ่งที่ก็คือ วัดอนาลโยทิพยารามครับ ที่วัดอนาลโยถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา อุทยานพุทธศาสนา และแหล่งรวมสถาปัตทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างจำลองเช่น พระพุทธรูป สถานที่สำคัญทางศาสนา วัดตั้งอยู่บนดอยบุษราคำมีเนื้อที่ประมาณ 2800 ไร่ ใหญ่มาก ๆ ครับ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ 20 กิโลเมตร ที่หมู่บ้านสันป่าม่วง หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2525 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดอนาลโยเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2527 ทรงมีพระดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อมและอ่างเก็บน้ำห้วยทับช้างเพื่อผันน้ำมาใช้บนสำนักสงฆ์ และใช้ในการเกษตรกรรมจ่ายไปยังสวนและไร่นาของประชาชน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

Read more »

วัดอนาลโย พะเยา

gp52c63efb795f0

ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัมห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา-เชียงราย) ประมาณ 7 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127-1193 อีก 9 กม.ทางลาดยางตลอดสาย บริเวณดอยบุษราคัม และม่อนพระนอน ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปสุโขทัยลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงามแบบศิลปไทยรัตนเจดีย์ เป็นศิลปะ แบบอินเดียพุทธคยา เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลอง จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างสวยงาม ขึ้นได้ 2 ทาง คือ ทางบันไดและทางรถยนต์

ขอขอบคุณ http://www.thai-tour.com/

เที่ยว พะเยา สักการะพระมหาเจดีย์พระพุทธคยา พระธาตุประจำปีมะเส็ง ณ.วัดอนาลโยทิพยาราม

DSC08954

พะเยาเป็นจังหวัดเงียบๆที่น่าอยู่ ที่นี่มีพระธาตุประจำปีมะเส็งอยู่ครับพูดแบบนี้คงพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหน

วัดอนาลโยทิพยาราม หรือเรียกสั้นๆว่า วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม ตั้งอยู่ที่ ม.สันป่าบง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๕๐๐ ไร่ ได้เริ่มก่อสร้างโดย พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล ขณะท่านอยู่วัดรัตนวนาราม ท่านเห็นแสงของทรายทองอยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยาซึ่งเป็นดอยบุษราคัมนั่นเอง หลังจากนั้นก็ได้สร้างเป็นที่พักปฏิบัติธรรม และสร้างสิ่งต่างเพิ่มขึ้นมา

แต่ต่อมาก็มีปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนน้ำ ต่อมาท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ได้รับอาราธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระบรมมหาราชวัง ในหลวงท่านได้ให้กรมชลประทานเข้าช่วยเหลือ กรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อมและอ่างเก็บน้ำห้วยทับช้าง เผื่อไว้ใช้ในสำนักสงฆ์และให้ชาวบ้านในระแวกนั้นได้ใช้ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นที่สุดในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๐ กระทรวงศึกษาธิดารและมหาเถรสมาคมได้อนาญาตให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์

Read more »

สิ่งที่น่าสนใจวัดอนาลโย

สิ่งที่น่าสนใจ บริเวณวัดแบ่งเป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส มีสิ่งน่าสนใจดังนี้
เขตพุทธาวาส
จากลานจอดรถเดินผ่านซุ้มประตูขึ้นสู่บันไดหิน พบสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่หลายสิ่ง ได้แก่
หอหลวงปู่ขาว อนาลโย
เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี ที่พระเกจิที่พระอาจารย์ไพบูลย์ให้ความเคารพนับถือ
วิหารพระหมื่นปี
อาคารมีขนาดใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระประธาน ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์หรือปฏิบัติธรรม
พระนาคปรก
ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ตรงข้ามวิหารพระหมื่นปี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาว มีเศียรพญานาคอยู่ด้านหลัง
Read more »

แหล่งท่องเที่ยวพะเยา–วัดอนาลโยทิพยาราม

001_13_c

วัดอนาลโยทิพยารามแห่งดอยบุษราคัม อุทยานพระพุทธศาสนา อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ๒๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑ ไปตามทิศเหนือ มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ใจ ประมาณ ๗ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๗ และเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๓ ถ้าใช้เส้นทางทิศใต้ มุ่งหน้าสู่อำเภองาว จ.ลำปาง กิโลเมตรที่ ๔ สี่แยกแม่ต๋ำ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๓ ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เดินทางไปสู่วัดอนาลโยทิพยาราม

วัดตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ ๖ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จ.พะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒,๘๐๐ ไร่ เริ่มการก่อสร้างโดย พระอาจารย์ไพบูลย์ สมังคโล ขณะทำรออยู่วัดรัตวนาราม ท่านมีปรากฏการณ์เห็นทรายทองไหลลงมาสู่วัดเป็นสายรังสี แสงของทรายทองที่ไหลพรั่งพรูราวกับสายน้ำนั้นอาบวัดทั้งวัดแทบจะกลายเป็นวัดทองคำ ท่านมองทวนลำแสงสีทองไป ก็เห็นเขาที่อยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยานั้นเอง จากนั้นได้มีโยมอารธนาไปดูสถานที่สำคัญและแปลกประหลาด เพื่อจะได้สร้างสำนักสงฆ์ไว้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน คือชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างเป็นดวงกลมล่องลอยไปมาอยู่บนดอยสูง แสงนั้นดูสว่างเรืองรอง บางทีก็สว่างจ้าเป็นสีเหลืองสดอาบทั้งดอยราวกับเป็น ดอยทองคำ เหตุการณ์เหล่านี้มักปรากฏในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่นวันพระ ๘ หรือ ๑๕ ค่ำ เป็นต้น หลังจากที่พิจารณาดูสถานที่แล้วเห็นว่าเป็นสถานที่สวยเหมาะสมแก่การเจริญเมตตาภาวนาเป็นอย่างยิ่ง ควรที่จะสร้างให้เป็นสถานที่พักปฎิบัติธรรม

Read more »

วัดอนาลโยทิพยาราม พะเยา

1386748809

วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัมห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา – เชียงราย) ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127 – 1193 อีก 9 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย บริเวณดอยบุษราคัม และม่อนพระนอน ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปสุโขทัยลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงามแบบศิลปไทย รัตนเจดีย์ เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลอง จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างสวยงาม

Read more »

วัดอนาลโยทิพยาราม

DSC_4395วัดอนาลโยทิพยาราม

วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม บ้านสันป่าม่วง หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง ห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร ภายในวัดประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงาม องค์รัตนเจดีย์เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลองทำด้วยทองคำ พระบุษราคัม พระเงิน พระทอง และพระนาค จากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างชัดเจน ทางขึ้นทั้งทางบันได และทางรถยนต์

ขอขอบคุณ http://thai.tourismthailand.org/

. . . . . . . . .