Archive for the ‘วัดในกรุงเทพ’ Category

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

DTHB391 Wat Phitchaya 2007

วัดพิชยญาติการามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหารเดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัตบุนนาค) ครั้งดำรงยศเป็น พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา ได้ปฏิสังขรณึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๔ ในรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากท่านมี เรือกำปั่นค้าขายกับต่างประเทศอยู่หลายลำ จีงหาชี้อวัสตุก่อสร้างส่วนใหญมาจากจีน ถาวรวัตถุที่ก่อสร้างขี้นจีงมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน สิ่งสำคัญในพระอาราม มีพระอุโบสถขนาดย่อม หลังคาแบบเก๋งจีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันทั้ง สองด้านเป็นลายปูนปั้นมังกรสอดสีประดับกระเบื้อง เพดานตามระเบียง เขียนลยดอกไม้สอดสี เสาพาไลเป็นศิลากลม ฐานของพาไลสลักศิลาเป็นรูปในเรื่องสามก๊กด้วยฝีมีองดงาม บานประตูหน้าพระอุโบสถเขียนลารดน้ำเป็นรูปเชี่ยวกางเหยียบสิงโต บานประตูกลางเป็นลายรดน้ำรูปเทวดาถือพระขรรค์เหยียบราชสีห์ ภายในพระอุโบสถฝาผนังและเสาภายในมีภาพจิตรกรรมรูปลายดอกไม้ ผนังบานกกหน้าต่างด้านนอกเขียนรูปต้นไม้สวรรค์ต่าง ๆ เช่น ต้นนารีผลและต้นกัลปพฤกษ์ หลังพระประธานเขียนเป็นรูปชุ้มเรือนแก้ว ลานหน้าพระอุโบสถปูด้วยแผ่นศิลาจากเมืองจีน เสมาสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นเสมาคู่ ชุ้มเสมาช่างไทย ออกแบบ และสั่งและสลักศิลาสำเร็จมาจากเมืองจีน พระประธาในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีพระนามว่า พระสิทธารถ

Read more »

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๒ – ๒๓๗๕ ในรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดพิชยญาติการาม” คนทั่วไปเรียกว่า “วัดพิชัยญาติ”

พระอุโบสถวัดนี้มีขนาดย่อม หลังคาแบบเก๋งจีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันทั้งสองเป็นปูนปั้นมังกรสอดสีประดับกระเบื้อง เพดานตามระเบียงเขียนรูปดอกไม้สอดสี เสาพาไลเป็นศิลากลม ฐานสลักศิลาเป็นเรื่องสามก๊ก ฝีมืองดงามหาดูได้ยาก บานประตูหน้าพระอุโบสถเขียนลายรดน้ำเป็นรูปเซี่ยวกางเหยียบสิงห์โต บานประตูกลางเป็นลายรดน้ำรูปเทวดาถือพระขรรค์เหยียบราชสีห์ ภายในพระอุโบสถ ฝาผนัง และเสาภายใน เขียนลายดอกไม้ ต้นไม้สวรรค์ เช่น นารีผล และกัลปพฤกษ์ หลังพระประธานเขียนเป็นรูปซุ้มเรือนแก้ว ลานหน้าพระอุโบสถปูด้วยแผ่นศิลาจากเมืองจีน พระปรางค์ องค์ใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ เลียนแบบปรางค์ สมัยอยุธยาประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ๔ องค์ หันพระพักตร์ไปสู่ทิศทั้งสี่ ส่วนพระปรางค์องค์เล็ก ๒ องค์นั้น องค์ทิศตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย องค์ทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ๔ รอย จำหลักด้วยแผ่นศิลา

Read more »

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหารเดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัตบุนนาค) ครั้งดำรงยศเป็น พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา ได้ปฏิสังขรณึ้นใหม่เมื่อปี พ. ศ. ๒๓๘๔ ในรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากท่านมี เรือกำปั่นค้าขายกับต่างประเทศอยู่หลายลำ จีงหาชี้อวัสตุก่อสร้างส่วนใหญมาจากจีน ถาวรวัตถุที่ก่อสร้างขี้นจีงมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน สิ่งสำคัญในพระอาราม มีพระอุโบสถขนาดย่อม หลังคาแบบเก๋งจีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันทั้ง สองด้านเป็นลายปูนปั้นมังกรสอดสีประดับกระเบื้อง เพดานตามระเบียง เขียนลยดอกไม้สอดสี เสาพาไลเป็นศิลากลม ฐานของพาไลสลักศิลาเป็นรูปในเรื่องสามก๊กด้วยฝีมีองดงาม บานประตูหน้าพระอุโบสถเขียนลารดน้ำเป็นรูปเชี่ยวกางเหยียบสิงโต บานประตูกลางเป็นลายรดน้ำรูปเทวดาถือพระขรรค์เหยียบราชสีห์ ภายในพระอุโบสถฝาผนังและเสาภายในมีภาพจิตรกรรมรูปลายดอกไม้ ผนังบานกกหน้าต่างด้านนอกเขียนรูปต้นไม้สวรรค์ต่าง ๆ เช่น ต้นนารีผลและต้นกัลปพฤกษ์ หลังพระประธานเขียนเป็นรูปชุ้มเรือนแก้ว ลานหน้าพระอุโบสถปูด้วยแผ่นศิลาจากเมืองจีน เสมาสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นเสมาคู่ ชุ้มเสมาช่างไทย ออกแบบ และสั่งและสลักศิลาสำเร็จมาจากเมืองจีน พระประธาในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีพระนามว่า พระสิทธารถ

ขอขอบคุณ : http://th.wikipedia.org/wiki/วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม สามเณรธรรมาสน์ทอง จัดอบรมหลักสูตรการเทศน์ที่ถูกต้องแก่สามเณร

bdad31d10a4eccc971312e5aa42be481-0

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมศาสนา แถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ที่ ๓ จากซ้าย) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมในงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์การเทศนาธรรมแบบดั้งเดิม โดยพัฒนาแนวทางหลักสูตรการเทศน์ของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐาน ด้วยการจัดอบรมและส่งเสริมให้สามเณรได้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเทศนาธรรม สามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนอย่างถูกทำนองคลองธรรม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกําลังธรรมสําคัญช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.thammastong.com

ขอขอบคุณ http://www.newswit.com/

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ

2030-07bd

ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ บริเวณที่เดิมเรียกว่าวงเวียนเล็ก ในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. 2372 – 2375 ในรัชกาลที่ 3 เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดพิชยญาติการาม” หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “วัดพิชัยญาติ”

ขอขอบคุณhttp://www.web-pra.com/

สถานที่ปฏิบัติธรรม สำหรับสาวๆออฟฟิศ-วัดพิชัยญาติ

07

ตอนนี้ไม่ว่าสาวในแวดวงไหนต่างก็ยกให้ธรรมะเป็นของอินเทรนด์แบบว่ากำลังมาอย่างแรง ก่อนปีใหม่นี้ถือโอกาสชวนให้สาวๆ ออกจากบ้านไปชำระล้างจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรม เพราะเชื่อว่าถ้ามีธรรมะในใจ จะช่วยให้สติมา ปัญญาเกิด สามารถเปลี่ยนให้มีความสุขและสดใสกว่าเดิม เชื่อเถอะว่าไม่ว่า พ.ศ. นี้หรือ พ.ศ. ไหน ประโยชน์ที่คุณจะได้ไม่มีวันเอ๊าต์เทรนด์แน่นอน

สถานที่ ปฏิบัติธรรม ออฟฟิต ทำงาน วัด

สาวที่มีปัญหาขี้วีน หงุดหงิดง่าย หรือเพิ่งประสบปัญหาหนักในชีวิต
วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2628-5550-4

สาวที่ไม่เคยศึกษาธรรมะและไม่มีเวลาทำบุญ
วัดปทุมวนารามราชาวิหาร ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2658-3885,0-2251-6478

สาวที่มีปัญหาเรื่องความอยากและบ้าช็อปปิ้ง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร เลขที่ 3 ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2222-6011,0-2222-4981

Read more »

ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุที่สำคัญของวัดพิชัยญาติ

200px-S5000088re

พระอุโบสถ สร้างเป็นศิลปะแบบจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา เนื่องจากสมัยก่อนเป็นวัดอยู่ในสวน จึงสร้างเพื่อหลบบรรดากิ่งไม้ ผลไม้ที่จะหล่นหรือหักไปกระทบหลังคาพระอุโบสถได้ องค์พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปั้น ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปโบราณรุ่นเดียวกับพระพุทธชินราชชินศรี โดยอัญเชิญมาจากวัดพระวิหาร หลวงเมืองพิษณุโลก นามว่า “พระสิทธารถ” หรือที่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกท่านว่า “หลวงพ่อสมปรารถนา” ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก พระพุทธรูปประดิษฐานหน้าองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย โดยสมเด็จพระเจ้าที่ยาเธอเจ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงหล่อเมื่อ พ.ศ. 2465 นามว่า พระวรวินายก พระปรางค์องค์ใหญ่ วัดโดยรอบ 33 วา 2 ศอก ส่วนสูงตลอดยอดนภศูล 21 วา 1 ศอก 10 นิ้ว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้น 4 องค์ หันพระพักตร์ไปสู่สี่ทิศ มีพระปรางค์องค์เล็ก 2 องค์ ขนาดวัดโดยรอบ 15 วา ส่วนสูงตลอดนภศูล 11 วา 1 ศอก 1 คืบ 2 กระเบียด ทิศตะวันออกเป็นที่ ประดิษฐานพระโพธิสัตว์พระศรีอาริย์ องค์ทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง 4 รอย จำหลักด้วยแผ่นศิลา สัณนิฐานกันว่าเป็นของเก่า แต่ไม่ทราบว่านำมาจากที่ไหน
นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่รู้จักกันดีว่า แม่ชีทศพร (หรือธนพร) จำพรรษาอยูที่วัดนี้

ขอขอบคุณ https://sites.google.com

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ประวัติวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

images

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ บริเวณที่เดิมเรียกว่าวงเวียนเล็ก ในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. 2372 – 2375 ในรัชกาลที่ 3 เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดพิชยญาติการาม” หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “วัดพิชัยญาติ”

ขอขอบคุณ https://sites.google.com

สถานที่ปฏิบัติธรรม–วัดพิชยญาติ

Y9357330-2

ลง ทะเบียนเข้าที่พักช่วงบ่ายสองโมงเย็นถึงสี่โมงเย็น (14.00-16.00 น.) ของวันศุกร์ และร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงเย็นวันอาทิตย์ ท่านสามารถ download file ระเบียบปฏิบัติ, วิถีชีวิตพักค้าง, สิ่งที่ต้องเตรียมมาและใบสมัครปฏิบัติธรรมแบบพักค้าง และระเบียบการได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ กรอกใบสมัคร เตรียมเอกสารแนบให้เรียบร้อย แล้ว FAX เอกสารเข้าไปที่เสถียรธรรม หลังจากนั้นประมาณ 15-30 นาที รบกวนโทรศัพท์ไปตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารของคุณ และเจ้าหน้าที่หรือแม่ชีท่านใดท่านหนึ่งจะแจ้งให้ทราบว่า คุณจะได้เข้าปฏิบัติธรรมแบบพักค้างหรือไม่

การปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา นอกจากท่านผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เรียนรู้วิธีการภาวนาแบบอานาปานสติแล้ว ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท, อุปกิเลส 16 , นิวรณ์ 5, อริยมรรค ฯลฯ ร่วมภาวนากับบทเพลง เจริญสมาธิในทุกอิริยาบท ยืน เดิน นั่ง นอน และโยคะสมาธิ ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะร่วมสมาทานศีล 8 ในเย็นวันศุกร์และรักษาศีล 8 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ

ขอขอบคุณ http://topicstock.pantip.com/

ไหว้พระ…วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

p2 p2 (1)

ช่วงนี้หาเวลาว่างเข้าวัด ทำบุญกันนะคะ เมื่อวันก่อนมีเวลา ก็เลยแวะไปไหว้พระ ทำบุญที่วัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติค่ะ วัดนี้ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ หรือบริเวณวงเวียนเล็ก
เราจะเห็นพระปรางสีขาวสวยเด่นแต่ไกลเลยค่ะ ยิ่งเข้ามาดูใกล้ ๆ งดงามยิ่งนัก
พระปรางค์องค์ใหญ่ วัดโดยรอบ 33 วา 2 ศอก ส่วนสูงตลอดยอดนภศูล 21 วา 1 ศอก 10 นิ้ว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้น 4 องค์ หันพระพักตร์ไปสู่สี่ทิศ มีพระปรางค์องค์เล็ก 2 องค์ ขนาดวัดโดยรอบ 15 วา ส่วนสูงตลอดนภศูล 11 วา 1 ศอก 1 คืบ 2 กระเบียด
ทิศตะวันออกเป็นที่ ประดิษฐานพระโพธิสัตว์พระศรีอาริย์
องค์ทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง 4 รอย จำหลักด้วยแผ่นศิลา สัณนิฐานกันว่าเป็นของเก่า แต่ไม่ทราบว่านำมาจากที่ไหน

วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. 2372 – 2375 ในรัชกาลที่ 3 เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน

Read more »

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

budd1886

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ บริเวณที่เดิมเรียกว่าวงเวียนเล็ก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วัดพิชยญาติการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา พิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ.2372-2375 แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 ได้รับพระราชทานนามว่า วัดพระยาญาติ การาม แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดพิชัยญาติ

เนื่อง จากสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย ขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้อง สี และหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น

ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น ‘วัดพิชยญาติการาม’ หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า ‘วัดพิชัยญาติ’

Read more »

วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

pichayatikaram (1)

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร (วัดพิชัยญาติ) ตั้งอยู่ไม่ไกลพิชัยจากสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี เดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุญนาค) หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานนามว่า วัดพระยาญาติการาม แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดพิชัยญาติ

วัดพิชัยญาติเป็นวัดที่มีบริเวณสวยงาม พระอุโบสถเป็นศิลปะแบบจีน มีขนาดไม่ใหญ่นัก ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ด้านนอกพระอุโบสถมีเสาพาไลทำด้วยศิลากลม ที่ฐานเสาพาไลสลักเป็นเรื่องสามก๊ก สองข้างพระอุโบสถเป็นพระเจดีย์บนฐานสูงได้สัดส่วน

มีพระปรางค์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานสูงดูโดดเด่นแลเห็นแต่ไกล พระปรางค์ใหญ่มีความสูงถึง ๒๑ วาเศษ ด้านหน้ามีลานกว้าง ทำให้พระปรางค์ดูยิ่งใหญ่ สิ่งที่น่าชื่นชมอื่นๆ ได้แก่ หมู่กุฏิสงฆ์ ซึ่งสร้างแบบตะวันตก มีลายฉลุไม้และลายปูนปั้นที่สวยงาม แต่ชำรุดผุพังเสียมากแล้ว

ขอขอบคุณ http://www.trueplookpanya.com/

ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการาม

ระเบียบการปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม
จะต้องมาบวชพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาว ที่วัด (บวชเช้าวันเสาร์-สึกลาวันอาทิตย์)
กรอกใบสมัครและรับหมายเลขที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ ในเช้าวันเสาร์ไม่เกินเวลา 06.30 น.
รับชุดขาวพร้อมหนังสือสวดมนต์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน (สำหรับเครื่องนอนจะแจกหลังทำวัตรเย็น)
ของใช้ส่วนตัว กรุณาจัดเตรียมมาเอง
ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ ในขณะสวดมนต์ และในขณะที่แม่ชีสอนธรรมะ
รับประทานอาหารได้ที่โรงทาน ตั้งแต่เช้า-เที่ยงวัน
กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องน้ำ-ห้องนอน-โรงทาน-อุโบสถและบนพระปรางค์ (ห้ามนำอาหารไปทานโดยเด็ดขาด)
สึกในวันอาทิตย์ ก่อนสึกกรุณาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องนอนและบริเวณวัดเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านเอง
ชุดขาว เครื่องนอน และหนังสือสวดมนต์ คืนได้ที่โต๊ะลงทะเบียน
วันโกน-วันพระ แม่ชีไม่รับเปิดกรรม
นำ บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ /ใบขับขี่ มาด้วย เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
กรณีวันสำคัญทางศาสนา หรือวันหยุดยาว กรุณาเตรียมชุดขาวมาเผื่อด้วย เนื่องจากมีผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก บางท่านอาจได้รับชุดขาวไม่ทั่วถึง

Read more »

แผนที่วัดพิชยญาติการาม

image014 (1)
วัดพิชยญาติการาม อยู่ใกล้สะพานพุทธฯ, แถววงเวียนเล็ก, สะพานปกเกล้าฯ, ตรงข้ามกับโรงเรียนศึกษานารี ถ้ามาจากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานทั้งสอง พอลงสะพาน สังเกตวัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ มีเจดีย์เป็นยอดพระปรางค์สีขาว นั่นแหละวัดพิชยญาติการาม

ถ้ามาจากวงเวียนใหญ่ วัดจะอยู่ด้านขวามือ ก่อนขึ้นสะพานพุทธฯ, สะพานปกเกล้าฯ ก็จะเห็นวัด ที่จริงคลองสาน หรือมาทาง ศิริราช ถนนอรุณอัมรินทร์ ก็ได้นะ
ได้ข่าวว่าที่วัดจะรับสมัครอบรมกรรมฐาน ในวันเสาร์อาทิตย์ (วันไม่ทราบ) ก็ดูกรรมก็จะมีกฎเกณฑ์คือ แม่ชีจะทำการเสี่ยงทาย โดยการหยิบหางเลขของผู้อบรม เพราะผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับหมายเลข แม่ชีหยิบหมายเลขของผู้ใดก็จะให้แก่คนนั้น อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ดูกี่คนเท่านั้น ส่วนคนที่พลาดโอกาสก็ต้องมีใหม่อาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อๆๆ ไป
จะไม่มีการดูให้กับคนที่ไปนอกเวลาอบรม คือต้องไปสมัครอบรมกรรมฐานเท่านั้นจะมีสิทธิ์ได้ดู นะครับ

ขอขอบคุณ http://lms.thaicyberu.go.th/

ระเบียบการปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการาม

image007

พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
ระเบียบการปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม

โดย แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม
ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

1. จะต้องมาบวชพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาว ที่วัด
(บวชเช้าวันเสาร์-สึกลาวันอาทิตย์)
2. กรอบใบสมัครและรับหมายเลขที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้
ในเช้าวันเสาร์ไม่เกินเวลา 06.30 น.
3. รับชุดขาวพร้อมหนังสือสวดมนต์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน
(สำหรับเครื่องนอนจะแจกหลังทำวัตรเย็น)
4. ของใช้ส่วนตัว กรุณาจัดเตรียมมาเอง
5. ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ
ในขณะสวดมนต์ และในขณะที่แม่ชีสอนธรรมะ
Read more »

. . . . . . . . .