Archive for the ‘พระแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม’ Category

พระแม่กวนอิมพันกรพันเนตร –วัดคีรีวงค์

khaokiriwong14

พระแม่กวนอิมพันกรพันเนตร พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่เคารพศรัทธาของชาวจีน และชาวไทย ตามความเชื่อในลัทธิมหายาน ที่ได้ผสมผสานหล่อหลอมรวมกันมาช้านานเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย วัดต่างๆ จึงมักจะสร้างรูปพระโพธิสัตว์ปางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ ศาลาพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร อยู่ถัดจากพระพุทธศิวฤทธิ์นิมิตธรรมโฆษ เข้าไปอีกเล็กน้อย

ขอขอบคุณ http://www.touronthai.com/

วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ครูบาอริยชาติ เจ้าแม่กวนอิม

25561207-205758.jpg

พระแม่กวนอิม ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพิธิญาณ จ.เชียงราย
ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนยี่ (จีน) ชาติสุดท้ายเป็นราชธิดาของกษัตริย์ เมี่ยวจวง นามว่า เมี่ยวซ่าน

วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 00:01 น.
พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นองค์เดียวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ไว้มากมาย ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือมายาวนาน

ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนยี่ (จีน) ชาติสุดท้ายเป็นราชธิดาของกษัตริย์ เมี่ยวจวง นามว่า เมี่ยวซ่าน ภพภูมิเดิมนั้นเป็นเทพธิดาลงมายังโลกเพื่อช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ เป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายในบรรดา ๓ พี่น้อง โดยองค์โตชื่อ เมี่ยวอิม องค์รองชื่อ เมี่ยวหยวน เยาว์วัยศรัทธาพระพุทธศาสนา รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้ง ตั้งพระทัยแน่วแน่จะบำเพ็ญเพียรภาวนา เพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏ แม้ว่าพระบิดาไม่เห็นด้วย ต้องการให้เลือกคู่ครองสืบทอดราชบัลลังก์ก็ตาม ก็มิอาจขวางกั้นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ได้เลย

ต่อมาองค์หญิงสามถูกลงโทษให้ไปทำงานหนักตรากตรำในสวนดอกไม้ เช่น หาบน้ำ ปลูกดอกไม้ เพื่อหวังให้เปลี่ยนพระทัย ด้วยบุญบารมีเหล่ารุกขเทวดามาช่วยเหลือ ครั้นพระบิดาเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผล จึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนำองค์หญิงสามไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว ให้ทำงานหนักทั้งวัด แต่องค์หญิงมีพระทัยเด็ดเดี่ยว ไม่เกี่ยงงานการต่าง ๆ เลยพระเจ้า เมี่ยวจวง ทรงกริ้วมาก เข้าใจว่าเหล่าแม่ชีคอยปกป้อง สั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาวจนวอดเป็นจุณ พร้อมกับแม่ชีทั้งวัด มีเพียงเจ้าหญิง เมี่ยวซ่าน เท่านั้นที่รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ Read more »

วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร หลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ แผนที่วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

25560704-140822.jpg

โดย…ชมดาว ภาพ พงษ์ไทย วัฒนาวณิชย์วุฒิ

จั่วหัวไว้ไม่เกินจริง ถ้าถามวัดไหนที่ฮอตเกินกว่าอากาศที่ร้อนระอุก็ต้องที่วัดท่าไม้นี่ละ 1-2 ปีมานี้ดังมากๆ ทั้งสติกเกอร์ชื่อวัดที่ติดตามรถต่างๆ ไหนจะเป็นวัดที่ดาราและผู้จัดละครค่ายดัง หรือแม้กระทั่งเจ้าของช่องต่างๆ ก็พาเหรดกันมาให้อุ่นหนาฝาคั่ง เรื่องดาราน่ะมาทีหลัง ตั้งแต่ 6-7 ปีที่แล้วทั้งนักธุรกิจใหญ่ระดับร้อยล้านพันล้าน นายทหาร นายตำรวจ เขาขึ้นกันมานานแล้ว แต่กระแสไม่ฮือฮาเท่าซุป’ตาร์เขาไปกัน ข่าวเลยดังเป็นพลุแตกกันก็ตอนนี้

ไปดูซิวัดนี้มีอะไรดีระดับคนดังถึงไปกันไม่ขาดสาย คงต้องให้เวลาทัวร์วัดสัก 3 ชั่วโมง
Read more »

. . . . . . . . .