Archive for the ‘วัดในนนทบุรี’ Category

วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

watsuankaew2

วัดสวนแก้ว  เดิมชื่อวัดแก้ว เป็นวัดร้างมา 80 ปี จนกระทั่งหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้เข้ามาพำนัก ต่อมาพระพยอม กัลยาโณ ได้เดินทางมาจาก วัดสวนโมกขพลาราม เพื่อขอทำ  โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อนที่วัดแห่งนี้ และได้พัฒนาวัดให้เป็นสวนโมกขพลารามในเมือง พร้อมจัดตั้งมูลนิธิวัด สวนแก้ว เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเผยแผ่ธรรมะ โทร. 0- 2595-1444, 0-2921-5022

Wat Suankaew
This monastery was previously named “Wat Kaew”, it had been abandoned for 80 years until Laung Pho Thian Jittasupho came to reside and later
Phra Phayom Kalayano came from Suan Mokkhaphalaram, Suratthani to this place and requested to organize Novice in the Summer Ordination Project at this
monastery and he has been developing this monastery to be the second Suan Mokkhaphalaram near Bangkok and also founded Wat Suan Kaew Foundation to
perform public benefits and to propagate Dharma or Buddha teaching principle. Tel. 0-2595-1444, 0-2921-5022.

ขอขอบคุณ https://sites.google.com

วัดสวนแก้ว

วัดสวนแก้ว มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก ตลอดทางเดินเข้าสู่ตัววัดมีไม้ใหญ่เขียวครึ้ม ติดป้ายคำขวัญเป็น
ข้อความเตือนสติพร้อมทั้งยังมีภาพ วาดที่สวยงามอยู่ภายในวัด ด้านหน้าวัดมีร้านขายของที่ระลึก และร้านค้า
เล็กๆมากมาย เมื่อเดินเข้าไปด้านในวัด จะพบลานโค้งและพระอุโบสถธรรมชาติ ซึ่งแต่ละวัน จะมีพุทธศาสนิกชน
มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก

การเดินทาง

จากสะพานพระนั่งเกล้า ตรงไปสี่แยกไฟแดงที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าบางกรวย ประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงวัด หรือ
จากท่าน้ำนนทบุรี ข้ามไปฝั่งท่าน้ำบางศรีเมือง แล้วต่อรถสองแถวไปถึงวัดสวนแก้ว ค่าโดยสารคนละ 5 บาท

ขอขอบคุณ http://www.sptcenter.org/

วัดสวนแก้ว นนทบุรี

ที่ตั้ง: 1, หมู่ 1, ต.บางเลน, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140
โทรศัพท์: 0-2595-1444, 0-2921-6466, 08-1850-9196
แฟกซ์: 0-2595-1222, 0-2921-9466
เว็บไซต์: http://www.suankaew.or.th/
อีเมล์: suankaewmail@gmail.com
เวลาเปิด-ปิดบริการ : ทุกวัน 09.00-16.30 น.
รายละเอียด : วัดสวนแก้ว เดิมชื่อ วัดแก้ว เป็นวัดร้างมา 80 ปี ภายหลังหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป ได้เข้ามาพำนักแต่พื้นที่ ของวัดเต็มไปด้วยเรือกสวน หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนา

พ.ศ. 2521 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูป ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเทียน เพื่อขอทำโครงการ บวชเณรภาคฤดูร้อน เมื่อเสร็จแล้วก็จะลากลับสวนโมกข์ เมื่อหลวงพ่อเทียนได้อนุญาตให้พำนักแล้ว ยังได้ช่วยสนับ สนุนงานบวชเณรภาคฤดูร้อนด้วยโดยช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงให้ พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพะยอมและเพื่อนภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาวัดต่อไป ส่วนตัวหลวงพ่อเทียน กลับจังหวัดเลย ที่วัดแก้วนี้ พระพยอมได้พัฒนาพื้นที่ของวัดและเตรียมจำลองสวนโมกขพลารามให้เกิดขึ้นในเมือง ตามคำที่ท่านพุทธทาสเคยปรารภเมื่อคราวที่ยังศึกษาธรรมอยู่ที่สวนโมกข์
การเดินทาง : จากสะพานพระนั่งเกล้า ตรงไปสี่แยกไฟแดงที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าบางกรวย ประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงวัด
หรือจากท่าน้ำนนทบุรี ข้ามไปฝั่งท่าน้ำบางศรีเมือง แล้วต่อรถสองแถวไปถึงวัดสวนแก้ว

ขอขอบคุณ http://www.zeekway.com/

สถานที่ท่องเที่ยว วัดสวนแก้ว

วัดสวนแก้วตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลบางเลน เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมโดยพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) เป็นพระนักพัฒนา ท่านได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้วเพื่อพัฒนาสังคม อาทิ โครงการซุปเปอร์มาเก็ตผู้ยากไร้ โครงการร่มโพธิ์แก้ว

เดินทางอย่างไร :
โดยทางอื่น
จากสะพานพระนั่งเกล้า ตรงไปสี่แยกไฟแดงที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าบางกรวย ประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงวัด หรือจากท่าน้ำนนทบุรี ข้ามไปฝั่งท่าน้ำบางศรีเมือง แล้วต่อรถสองแถวไปถึงวัดสวนแก้ว ค่าโดยสารคนละ 5 บาท

ขอขอบคุณ http://thai.tourismthailand.org/

วัดสวนแก้ว

วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลบางเลน เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมโดยพระพิศาลธรรมพาที(พระพยอม กัลยาโณ) เป็นพระนักพัฒนา ท่านได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้วเพื่อพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคมจนประสบความสำเร็จ เช่น โครงการร่มโพธิ์แก้ว โครงการที่พักคนชรา โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ โครงการสวนแก้วเนอร์สเซอรี่และอีกหลายโครงการ

โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้จำหน่ายสินค้าที่มีผู้นำมาบริจาคให้และซ่อมแซม เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 09.00-16.30 น. วันพุธปิด โทร. 0 2595 1945-7, 0 2595 1444 โทรสาร 0 2595 1222 รับบริจาค โทร. 0 2921 5602-4 หรือเว็บไซต์ www.suankaewfoundation.org

การเดินทาง จากสะพานพระนั่งเกล้า ตรงไปสี่แยกไฟแดงที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าบางกรวย ประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงวัด หรือจากท่าน้ำนนทบุรี ข้ามไปฝั่งท่าน้ำบางศรีเมือง แล้วต่อรถสองแถวไปถึงวัดสวนแก้ว ค่าโดยสารคนละ 5 บาท

ขอขอบคุณ http://www.touronthai.com/

แผนที่วัดสวนแก้ว

2_711

แผนที่วัดสวนแก้ว
หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 02-595-1444, 02-595-1945-7
โทรสาร 02-595-1222

ขอขอบคุณ http://www.dhammajak.net/

ชวนไปทำบุญวัดสวนแก้ว

tawai

วันนี้ นำบุญมาฝาก พร้อมพาเพื่อน ๆ ไปชมวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ที่มี พระพยอม กัลยาโณ
เป็นเจ้าอาวาส และประธานมูลนิธิสวนแก้ว ซึ่งถ้าเพื่อน ๆ มีเวลา ลองไปทำบุญที่วัดนี้สิคะ
แม้เนื้อเรื่องจะดูยาวสักหน่อย ต้องใช้เวลาอ่าน แต่มีภาพประกอบให้พักสายตา รับรองว่า
เมื่ออ่านจบ เพื่อน ๆ จะอิ่มบุญ และสุขใจค่ะ

สิ่งที่ทำให้พึงใจในการไปทำบุญที่วัดสวนแก้ว

1.ชื่นชอบในกิจปฏิบัติของ พระพยอม กัลยาโณ ที่ทุ่มเทกำลังกาย-ใจ ช่วยเหลือเพื่อนมุนษย์
ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส รวมถึงความช่างคิด ช่างทำ ของท่าน
2.เป็นวัดที่ไม่สรรสร้างแต่ถาวรวัตถุ ใช้ธรรมชาติเป็นโบสถ์/ศาลา เพียงแต่พอมีหลังคา
คลุมฝน/กันแดด
3.อยู่ไม่ไกลจากบ้าน เดินทางสะดวก
4.มีบริเวณกว้าง ร่มเย็น ร่มรื่น นำความสุขกาย สุขใจ แก่ผู้ไปเยือน
5.พระที่วัดนี้ น่าเลื่อมใสศรัทธา มีคำสอนให้ญาติโยม และทักทายญาติโยมแต่พองาม
6.มีคติธรรม สอดแทรกอยู่ทั่วไปในวัด แม้กระทั่งบนต้นไม้
7.หาซื้ออาหาร จากชาวบ้านที่นำมาขายอยู่ข้างวัด
8.ที่สำคัญ.. วัดนี้ไปเวลาไหนก็ได้ ไม่ต้องรีบร้อน ลนลานไปแต่ไก่โห่

ขอขอบคุณ http://www.oknation.net/

วัดสวนแก้ว สะพานบุญของการีไซเคิล

หากพูดถึงวัด สิ่งที่เราจะคิดถึงก็คือการทำใจให้สงบ การทำบุญ และการบริจาคสิ่งของ แต่สำหรับวัดสวนแก้วแล้วเราจะได้พบสิ่งอื่นอีก นั่นก็คือ การรีไซเคิล ซึ่งเป็นสะพานบุญระหว่างผู้ให้หรือผู้บริจาควัสดุเหลือใช้และผู้รับหรือผู้ยากไร้ ซึ่งสะพานบุญของการรีไซเคิลนี้ ดำเนินการโดยมูลนิธิสวนแก้ว จ.นนทบุรี

มูลนิธิสวนแก้ว ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 ภายในวัดสวนแก้ว เริ่มจากพระพยอม กัลยาโณ (พระพิศาลธรรมวาที) ได้มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมรวมทั้งผู้ประสบภัย นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คนชรา ฯลฯ โดยการให้อาชีพใหม่และที่พักอาศัยแก่พวกเขาเหล่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิสวนแก้วได้จัดทำโครงการที่ช่วยเหลือสังคมต่างๆ มากมาย แต่มีโครงการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้การลดปริมาณขยะมูลฝอย และช่วยให้ผู้ยากไร้ได้มีลู่ทางทำมาหากิน นั้นคือ โครงการสะพานบุญจากผู้เหลือเจือจานผู้ขาด สาเหตุที่ได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา พระพยอมได้เทศนาโดยสรุปว่า วันหนึ่งท่านไปธุระพร้อมลูกศิษย์ ระหว่างนั่งคอยลูกศิษย์บนรถ เผอิญบ้านตรงข้ามเป็นบ้านเศรษฐีแล้วมองเห็นเขาหยิบถุงขยะเทลงถังหน้าบ้าน และมีเด็ก 2 – 3 คน รถคนจน รถซาเล้งปรี่เข้าไปเขี่ยคุ้ย เลือกเอาของเก่าที่ยังใช้ได้จากถังที่มีขยะปนเปื้อน ใส่ในรถเข็นก่อนที่จะนำไปขาย จากวันนั้นได้จุดประกายแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ได้ขยะที่ไม่เปรอะเปื้อนผนวกกับความคิดที่ว่า มนุษย์หาความสุขที่เป็นกากมากกว่าที่เป็นทิพย์ยิ่งความสุขที่เป็นกากมากกากของความสุขก็มาก ถ้าเอากากของความสุขมาทำให้มันเป็นประโยชน์อีกทีจะได้ไหม ดังนั้น ในปี2536 มูลนิธิสวนแก้ว จึงได้ริเริ่มโครงการที่ รับบริจาคสิ่งของหรือของเหลือใช้ที่เจ้าของไม่ต้องการแล้ว หรือของที่ทิ้งแล้วแต่ยังสามารถนำมาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ได้อีก ให้แก่ผู้ยากไร้ คนตกงาน ภายในวัดสวนแก้ว นำไปขายเพื่อยังชีพหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป ตัวอย่างเช่น

Read more »

วัดสวนแก้ว พระราชธรรมนิเทศ ( พระพยอม กัลยาโณ )

watsuankaew5

วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ตำบลบางเลน แต่เดิมวัดนี้ชื่อ “วัดแก้ว” เป็นวัดร้างมา 80 ปี จนกระทั่งหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป ได้เข้ามาพำนักแต่พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยสวนต่างๆ หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้ เพราะขาดบุคลากร ที่จะช่วย พัฒนา

เมื่อปี พ.ศ. 2521 พระพยอม กัลยาโณ และเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูปได้เดินทางมาจากวัดสวนโมกขพลาราม เพื่อขอทำโครงการบวชเณร ภาคฤดูร้อนที่วัดแห่งนี้

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2522 หลวงพ่อได้มอบหมายให้พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุ เป็นผู้ดูแลรักษาวัดเนื่องด้วยหลวงพ่อ เทียนนั้นดำริจะเดินทางกลับจังหวัดเลย

ต่อมาภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดสวนแก้ว” และได้จัดตั้ง “มูลนิธิสวนแก้ว” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ หลัก 3 ประการ คือ
– เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมในศาสนา
– เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี
– และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนดีมีสัมมาชีพ

Read more »

ประวัติวัดสวนแก้ว

เดิมชื่อ วัดแก้ว เป็นวัดร้างมา 80 ปี ภายหลังหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูปได้เข้ามาพำนัก แต่พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยเรือกสวน หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนา

พ.ศ. 2521 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูป ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเทียน เพื่อขอทำโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เมื่อเสร็จแล้วก็จะลากลับสวนโมกข์ เมื่อหลวงพ่อเทียนได้อนุญาตให้พำนักแล้ว ยังได้ช่วยสนับสนุนงานบวชเณรภาคฤดูร้อนด้วยโดยช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงให้

พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพะยอมและเพื่อนภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาวัดต่อไป ส่วนตัวหลวงพ่อเทียน กลับจังหวัดเลย ที่วัดแก้วนี้ พระพยอมได้พัฒนาพื้นที่ของวัดและเตรียมจำลองสวนโมกขพลารามให้เกิดขึ้นในเมือง ตามคำที่ท่านพุทธทาสเคยปรารภเมื่อคราวที่ยังศึกษาธรรมอยู่ที่สวนโมกข์

ท่านได้ทุ่มเทชีวิตใจเพื่อการบูรณะวัดอย่างเต็มที่และได้นำทรัพย์ส่วนตัวมาพัฒนาวัดแก้ว ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนแก้ว เมื่อพัฒนาวัดจนเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมของวัดแล้วจึงมุ่งเผยแพร่พุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง

Read more »

ตะกรุดระเบิด เปิดขุมทรัพย์ -วัดสามง่าม

IMG_4296-530x300

หลวงพ่อไวพจน์ รวมเกจิสายตะกรุดทั่วประเทศปลุกเสก ตะกรุดระเบิด เปิดขุมทรัพย์
ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2537 พระครูวิสาลสรคุณ (ไวพจน์ กตปุญโญ ปธ.๓) เคยออกวัตถุมงคลมาหลายรุ่น อาทิ ตะกั่วตะกรุดโทน, ตะกรุดพิศสมร, ตะกรุดไผ่ตัน, ตะกรุดหนังเสือดำ และตะกรุดไตรมาส เนื้อเงิน ทอง นาค หากใครจะหาเช่าในตอนนี้ต้องขอบอกว่าไม่มีแล้ว เพราะแต่ละรุ่นเป็นที่นิยมจนหมดภายในเวลารวดเร็วสาเหตุที่ พระครูวิสาลสรคุณ เจ้าอาวาสวัดสามง่าม เลือกทำวัตถุมงคลเป็นตะกรุดมาตลอดก็เนื่องจากได้เคยศึกษาเรียนรู้ตำราการทำตะกรุด การเขียนอักขระขอม การเขียนเลขยันต์ต่างๆ มาจากชาวบ้านที่ชื่อ อาจารย์พ่วงและอาจารย์เคลื่อน ล่าสุดพระครูวิสาลสรคุณทำ ตะกรุดระเบิด เปิดขุมทรัพย์ ออกมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพระอุโบสถที่ทำค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพื่อสร้างศาลาเรือนพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม 2 ชั้น และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

ตะกรุดรุ่นนี้จะแตกต่างจากตะกรุดทุกรุ่นอื่นๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์เป็นทรงลูกระเบิด บรรจุแร่บางไผ่ ซึ่งใช้ตายพรายทำ จึงมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ในตัว เพราะแร่บางไผ่เป็นทั้งมหาอุด เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี พร้อมตะกรุดยันต์ ไว้ภายใน ส่วนภายนอกเสริมด้วยอักขระหัวใจธรรมจักร อักขระหัวใจอิทธิฤทธิ์ หนุนหัวใจธาตุ 4 เวลาเขย่าจะมีเสียง จึงเป็นตะกรุดที่แปลกใหม่และน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย

Read more »

สมาธิเบื้องต้น ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ-วัดสามง่าม

เคยไหม? บางครั้งที่เราเจอปัญหา หรืออะไรมาสะกิดใจเพียงนิดเดียว ก็เกิดอาการควบคุมจิตใจไม่ได้ เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวาย มีเรื่องรบกวนไปเสียหมด นั่นเพราะไม่เคยรับการบำบัดทางจิต หรือลองฝึกสมาธิมาก่อน หลายคนที่เคยลองฝึกจิต หรือฝึกสมาธิ จะสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีกว่าคนอื่น ๆ และยังมีสติ ทำอะไรด้วยความไม่ประมาทด้วย

วันนี้ เราขอชวนเพื่อน ๆ มาลองฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดู ซึ่งโดยปกติแล้ว “สมาธิ” มีหลายประเภท แต่สมาธิที่ฝึกง่ายที่สุด ประหยัดเวลา และได้ผลที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติ ก็คือ “อานาปานสติ” หรือการกำหนดลมหายใจเข้าออก ที่เราส่วนใหญ่ก็เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนั่นเอง โดยหลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นแบบง่าย ๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนฝึกสมาธิ

– ควรอาบน้ำ ล้างหน้า ล้างมือ ล้างเท้าก่อน เพื่อให้ตัวรู้สึกสบายมากที่สุด เมื่อร่างกายสงบ จิตใจจะสงบได้ง่ายขึ้น
– หาสถานที่สงบ ไม่มีคนพลุกพล่านจอแจ อากาศถ่ายเท เย็นสบาย เพื่อให้เข้าถึงสมาธิได้เร็วมากขึ้น
– พยายามตัดความกังวลทุกอย่างออกไป เช่น ควรจัดการงานที่คั่งค้างอยู่ในเสร็จก่อนเริ่มทำสมาธิ เพื่อไม่ให้ห่วงหน้าพะวงหลัง
– อย่าตั้งใจมากเกินไป ว่าจะต้องให้ได้ขั้นนั้น ขั้นนี้ เพราะจะยิ่งทำให้เกิดความเคร่งเครียดมากขึ้น จิตใจจะพะวงไปแต่อนาคต ไม่สามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ ณ ปัจจุบัน

Read more »

สมาธิกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ -วัดสามง่าม

ได้กล่าวมาแล้วว่า การศึกษาสมาธิด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ต่อไปนี้จะเป็นรายงานการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ ที่ได้พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารทางวิชาการ เช่น The American Journal of Philosophy, International Journal of Neuroscience, Phychosomatic medicine, American Pshchologist, India Journal of medical Research ดังนี้

๑. สมาธิที่มีผลต่อระบบการหายใจ
ค.ศ. ๑๙๖๑ ศาสตราจารย์บี.เค.อนันต์ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ออล อินเดีย ได้ทำการทอลองกับโยคี ชื่อ ศรี รามนันท์ โดยได้ให้โยคีเข้าไปนั่งทำสมาธิอยู่ในหีบขนาดกว้าง ๔ ฟุต ยาว ๖ ฟุต และลึก ๔ ปิดทึบอากาศเข้าออกไม่ได้Ý ครั้งหนึ่งนาน ๘ ชั่วโมง และอีกครั้ง ๑๐ ชั่วโมง โดยไม่ปรากฏอันตรายอย่างใดแก่โยคี ผลการวิจัยพบว่า
1. โยคีใช้ออกซิเจนน้อยกว่าธรรมดา ๓๓ ñ ๕๐ เปอร์เซ็นต์
2. อัตราชีพจรลดลงจาก ๘๕ ครั้งต่อนาที คงเหลือเพียง ๖๐ ñ ๗๐ ครั้งต่อนาที
3. การหายใจมีความเร็วเกือบคงที่ระหว่างการทำสมาธิ
4. คลื่นสมองมีลักษณะคล้ายกับเวลานอน หลับๆ ตื่นๆ

Read more »

การเทศน์มหาชาติ -วัดสามง่าม

181fe8eef8575c09

การเทศน์มหาชาติ จัดเป็นพระราชพิธีประจำปีระหว่างเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ และเดือนอ้าย มหาชาติเป็นกำเนิดอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มหาเวสสันดรชาดก ถือกันว่าใครได้ฟังเทศน์มหาชาติ
หรือมหาเวสสันดรชาดกจะมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ แม้น้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในพิธีเทศน์ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธ์ อาจชำระล้างอัปมงคลทั้งปวงได้ จึงเกิดเป็นประเพณีไทยมีพิธีเทศน์มหาชาติตามวัดวาอารามทุกปี
มหาเวสสันดรชาดกเดิมทีเดียวแต่งเป็นภาษามคธ มีคาถาพันหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า“คาถาพัน” ต่อมาได้มีนักปราชญ์ราชกวีเป็นร่ายสำหรับเทศน์ โดยถือคำมคธนั้นเป็นหลักมีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ ประเพณีเทศน์มหาชาติมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาและที่มีกัณฑ์เป็นการใหญ่ก็ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์และพวกข้าราชการทำกระจาดใหญ่บูชากัณฑ์เทศน์จึงเป็นราชประเพณีไทยบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นประจำปีในรัชกาลต่อมา และได้เกิดเป็นพระราชนิยมขึ้น เมื่อเจ้านายชั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอทรงผนวชเป็นสามเณร ก็ได้เทศน์มหาชาติถวาย เครื่องกัณฑ์ก็มีกระจาดใหญ่เป็นรูปเรือสำเภา ราชประเพณีนี้เลิกมาเสียนาน เพิ่งจะมาฟื้นขึ้นเมื่อสองปีล่วงมานี้ โดยจัดเป็นราชพิธีให้มีขึ้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
Read more »

การทำสมาธิช่วยให้มีสุขภาพดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ที่วัดสามง่าม

IMG_4285-530x300

การทำสมาธิช่วยให้มีสุขภาพดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ประโยชน์ทางสุขภาพที่ได้จากการทำสมาธินั้นมีอยู่มากมาย ไม่เพียงเฉพาะแต่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจะบรรเทาอาการได้เท่านั้นในผู้ที่ฝึกทำสมาธิเป็นประจำยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพได้ และป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ การทำสมาธินั้นได้ถูกนำมาใช้กันในวงกว้างกับโรคร้ายแรงหลาย ๆ โรค โดยเฉพาะโรคที่ประสบความสำเร็จและมีการบันทึกไว้ก็คือเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น อาการสะเทือนใจและอื่น ๆ แล้วการทำสมาธิช่วยเรื่องสุขภาพได้อย่างไร??
ต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ทำสมาธิ:

*คุณจะรับออกซิเจนน้อยลง *คุณจะหายใจได้ดีขึ้น *การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง *ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของหัวใจของผู้ป่วย *ร่างกายจะพักผ่อนได้ลึกขึ้น *ทำให้ความดันเลือดที่สูงลดต่ำลง *ลดความกังวล *ลดความตึงของกล้ามเนื้อ และลดอาการปวดศีรษะ *เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง *การผลิตฮอร์โมน serotonin ช่วยให้ทำให้จิตใจดีขึ้น *ช่วยทำให้อาการก่อนมีประจำเดือนในผู้หญิงลดลง *ช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดหายได้เร็วขึ้น *กระตุ้นการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน *ช่วยให้อารมณ์คงที่ไม่แปรปรวน

Read more »

. . . . . . . . .