Archive for the ‘วัดในขอนแก่น’ Category

วัดไชยศรี

245744

วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสาวะถี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม (โบสถ์) สิ่งที่สะดุดตาอันดับแรกคือการใช้สี ช่างจะเขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว มองสบายตา ลักษณะการเขียนภาพเน้นสัดส่วนที่เกินจริง อารมณ์ของภาพดูสนุกสนาน ตัวละครจะออกท่าทางโลดโผน เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่วนด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ ปกติวัดในต่างจังหวัดยังคงเคร่งตามประเพณีเดิม คือผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปภายในโบสถ์ได้ ซึ่งวัดไชยศรีก็เป็นวัดหนึ่งที่ยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่

ขอขอบคุณ http://news.truelife.com

 

เที่ยว วัดไชยศรี (วัดใต้) น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วัดไชยศรี 6

“สิม” ในภาษาอีสานหมายถึงโบสถ์ มาจากคำว่า สีมา สิมมา หรือพันธสีมา ที่ปรากฏในคำจารึกบนแผ่นหินที่ประกาศเจตนาของผู้สร้าง ปักไว้ด้านหลังสิม ซึ่งมีปรากฏอยู่ทั่วไป ความหมายของสิม หมายถึงเขต หรืออาณาเขตที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนา เช่น เป็นเขตที่พระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมบรรพชา และอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์

“สิม” วัดไชยศรี จ.ขอนแก่น
ในภาคอีสาน มี “สิม” เก่าแก่อันทรงคุณค่า ทรงเสน่ห์ อยู่ไม่น้อย โดยหนึ่งในนั้นก็คือ สิม “วัดไชยศรี” หรือ “วัดใต้” ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปประมาณ 21 กิโลเมตร

วัดไชยศรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์หรือสิม ที่มีอายุกว่าร้อยปีเศษ เดิมมุงหลังคาด้วยแผ่นไม้ ซึ่งมีเอกลักษณ์ คือ หลังคามีปีกยื่นทั้งสองข้างแบบสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิม ต่อมาในปี พ.ศ.2525 หลังคาได้ทรุดโทรมจึงได้มีการรื้อและทำหลังคาขึ้นใหม่ เป็นแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น ส่วนฝาผนังทั้งด้านในและด้านนอกยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูปแต้ม” ที่ยังคงมีความเด่นชัด

Read more »

สิม วัดไชยศรี

สิม วัดไชยศรี สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นสิมเก่าแก่ อายุ 100 กว่าปี ที่มีความสวยงาม มีฮูปอแต้มฝ่าผนังที่ทรงคุณค่าและมีความสมบูรณ์ให้ลูกหลานได้ศึกษาสืบค้น การเดินทาง ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 22 กิโลเมตร เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนมะลิวัลย์(ขอนแก่น-ชุมแพ) ประมาณ 14 กิโลเมตร แยกขวาตรงสี่แยกตรงข้ามกับทางแยกที่จะไปอำเภอพระยืน เข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบ้านม่วงแล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกบ้านม่วงถึงวัดไชยศรี ประมาณ 5 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
สิม วัดไชยศรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดใต้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2408 เดิมเป็นอาคารแบบสิมอีสาน ภายหลังได้ซ่อมเสริมผนังให้สูงขึ้นและทำหลังคาทรงไทย มีฮูปแต้ม(จิตรกรรมฝาผนัง) เขียนทั้งผนังด้านในและด้านนอกสี่ด้าน ผนังด้านในเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า เรื่องเวสสันดรชาดก ผนังด้านนอกเขียนภาพนรกเจ็ดขุม เรื่องสินไซ สีที่ใช้เขียนเป็นสีฝุ่นวรรณะสีเย็น คือ สีคราม ฟ้า ขาวเป็นส่วนใหญ่ “ฮูปแต้ม” วัดไชยศรี มีลักษณะพิเศษ คือ การเขียนภาพเต็มผนังไม่เหลือที่ว่าง ภาพคนมีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก มีร่างกายไม่สมสัดส่วน ท่าทางดูเป็นธรรมชาติมากกว่านาฎลักษณ์ ตัวภาพต่างๆ แสดงท่าทางเคลื่อนไหวโลดโผน มีการจัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสมลงตัวดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม เพื่อกันแดดกันฝนกรมศิลปากรก็ได้เข้ามาต่อเติมปีกด้านข้างของโบสถ์

Read more »

สิม วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น

wat-chaisri04-348x232

สิม วัดไชยศรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดใต้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2408 เดิมเป็นอาคารแบบสิมอีสานภายหลังได้ซ่อมเสริมผนังให้สูงขึ้นและทำหลังคาทรงไทยมีฮูปแต้ม(จิตรกรรมฝาผนัง) เขียนทั้งผนังด้านในและด้านนอกสี่ด้านผนังด้านในเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า เรื่องเวสสันดรชาดก ซึ่งด้านในห้ามสุภาพสตรีเข้านะครับ ผนังด้านนอกเขียนภาพนรกเจ็ดขุม
เรื่องสินไซ สีที่ใช้เขียนเป็นสีฝุ่นวรรณะสีเย็น คือ สีคราม ฟ้า ขาว เป็นส่วนใหญ่ “ฮูปแต้ม” วัดไชยศรี มีลักษณะพิเศษ คือการเขียนภาพเต็มผนังไม่เหลือที่ว่าง ภาพคนมีทั้งขนาดใหญ่และเล็กมีร่างกายไม่สมสัดส่วน ท่าทางดูเป็นธรรมชาติมากกว่านาฎลักษณ์ ตัวภาพต่างๆ แสดงท่าทางเคลื่อนไหวโลดโผน มีการจัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสมลงตัวดูสวยงามแปลกตา เป็นฝีมือ นายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม และเพื่อกันแดดกันฝนทางกรมศิลปากรก็ได้เข้ามาต่อเติมปีกด้านข้างของโบสถ์

สิม หมายถึง ภาษาที่คนโบราณอีสานเรียก “โบสถ์”มาจากคำว่า “สีมา” หมายถึง เขตที่พระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์

Read more »

วัดไชยศรี จ.ขอนแก่น

IMG_0008

วัดไชยศรี อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของทาง จ.ขอนแก่น มีสิ่งที่น่าสนใจคือ สิม(โบสถ์)อันเก่าแก่ที่มีลวดลายภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดู สวยงามแปลกตา ฝีมือช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม นาย ทอง ทิพย์ชา ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภาย ในและ ภายนอก โดยภาพแต่ล่ะภาพ บ่งบอกถึงเรื่องราว และวัฒนธรรมไทยของชาวอีสานในอดีต รวมไปถึงความเป็นมาของพระพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ

วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสะวี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดู สวยงามแปลกตา ฝีมือช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม นาย ทอง ทิพย์ชา ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภาย ในและ ภายนอกสิม(โบสถ์) สิ่งที่สะดุดตาอันดับแรกคือการใช้สี ช่างจะเขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว มองสบายตา ลักษณะการเขียนภาพเน้นสัดส่วนที่เกินจริง อารมณ์ของภาพดูสนุกสนาน ตัวละครจะออก ท่าทางโลดโผน เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้าน เรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่วนด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ มีภาพเทพ มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ แต่ ปรกติวัดในต่างจังหวัดยังคงเคร่งตามประเพณีเดิม คือผู้หญิงไม่สามารถเข้าไป ภายในโบสถ์ได้ ซึ่งวัด ไชยศรีก็เป็นวัดหนึ่งที่ยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่

Read more »

วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสะวี ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 20 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม(โบสถ์) สิ่งที่สะดุดตาอันดับแรกคือการใช้สี ช่างจะเขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว มองสบายตา ลักษณะการเขียนภาพเน้นสัดส่วนที่เกินจริง อารมณ์ของภาพดูสนุกสนาน ตัวละครจะออกท่าทางโลดโผน เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่วนด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ มีภาพเทพ มนุษย์และสัตว์ต่างๆ แต่ปรกติวัดในต่างจังหวัดยังคงเคร่งตามประเพณีเดิม คือผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปภายในโบสถ์ได้ ซึ่งวัดไชยศรีก็เป็นวัดหนึ่งที่ยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิมโบราณ เดิมเป็นหลังคาแบบอีสานคือมีปีกยื่น ต่อมาหลังคาชำรุดชาวบ้านจึงร่วมกันปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นแบบรัตนโกสินทร์ ซึ่งไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ทั่วถึงจึงทำให้ภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านนอกเลือนไปบ้าง แต่อย่างไรก็ดีกรมศิลปากรก็ได้เข้ามาต่อเติมปีกด้านข้างของโบสถ์แล้ว นอกจากนั้นยังยกพื้นขึ้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะฐานด้วย
Read more »

วัดไชยศรี บ้านสะวี จ.ขอนแก่น

1

วัดไชยศรีตั้งอยู่ที่บ้านสะวี ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 20 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม(โบสถ์) สิ่งที่สะดุดตาอันดับแรกคือการใช้สี ช่างจะเขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว มองสบายตา ลักษณะการเขียนภาพเน้นสัดส่วนที่เกินจริง อารมณ์ของภาพดูสนุกสนาน ตัวละครจะออกท่าทางโลดโผน เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่วนด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ มีภาพเทพ มนุษย์และสัตว์ต่างๆ แต่ปรกติวัดในต่างจังหวัดยังคงเคร่งตามประเพณีเดิม คือผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปภายในโบสถ์ได้ ซึ่งวัดไชยศรีก็เป็นวัดหนึ่งที่ยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิมโบราณ เดิมเป็นหลังคาแบบอีสานคือมีปีกยื่น ต่อมาหลังคาชำรุดชาวบ้านจึงร่วมกันปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นแบบรัตนโกสินทร์ซึ่งไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ทั่วถึงจึงทำให้ภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านนอกเลือนไปบ้างแต่อย่างไรก็ดีกรมศิลปากรก็ได้เข้ามาต่อเติมปีกด้านข้างของโบสถ์แล้ว นอกจากนั้นยังยกพื้นขึ้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะฐานด้วย

Read more »

วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น

Wat-Chai-Si

วัดไชยศรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม(โบสถ์)

วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสะวี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม(โบสถ์)

สิ่งที่สะดุดตาอันดับแรกคือการใช้สี ช่างจะเขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว มองสบายตา ลักษณะการเขียนภาพเน้นสัดส่วนที่เกินจริง อารมณ์ของภาพดูสนุกสนาน ตัวละครจะออกท่าทางโลดโผน เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่วนด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ มีภาพเทพ มนุษย์และสัตว์ต่างๆ แต่ ปรกติวัดในต่างจังหวัดยังคงเคร่งตามประเพณีเดิม คือผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปภายในโบสถ์ได้ ซึ่งวัดไชยศรีก็เป็นวัดหนึ่งที่ยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่

Read more »

วัดไชยศรี Wat Chai Si

3

วัดไชยศรีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแปลกตา ฝีมือนายทอง ทิพย์ชา เขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่ว นด้านในเล่าเรื่องพุทธประวัติ

ขอขอบคุณ http://travel.edtguide.com

จิตรกรรมในสิมอีสานวัดไชยศรี

6

สิมหรือโบสถ์ทางอีสานในอดีตสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีอยู่ด้วยเทคโนโลยีพื้นบ้าน ลักษณะจึงเรียบง่ายและมีขนาดกะทัดรัด ฝาผนังภายในวาดฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังได้ไม่หมด ทำให้ต้องวาดบนผนังภายนอกด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องดี เพราะผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปร่วมพิธีในสิม โดยเฉพาะผู้หญิงจะสามารถเรียนรู้หลักธรรมคำสอนจากฮูปแต้มได้ เนื่องจากบางวัดยังยึดคติความเชื่อที่ว่าห้ามผู้หญิงเข้าโบสถ์ดังเช่นวัดไชยศรีแห่งนี้ ฮูปแต้มวัดไชยศรีเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านชาวมหาสารครามชื่อนายทองทิพย์ชา ภาพมีลักษณะคล้ายการ์ตูนสัดส่วนเกินจริงและแสดงท่าทางโลดโผน

Read more »

อุโบสถ(สิม) วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น

wat-chai-sri02_resize

อุโบสถ (สิม) วัดไชยศรี หมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สิมทึบแบบพื้นบ้านอีสานไทยได้รับอิทธิพลจากช่างญวน ก่อสร้างก่อน พ.ศ.2460 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูและบันไดทางขึ้นด้านหน้าเพียงด้านเดียวก่ออิฐถือปูน ผนังด้านข้างมีหน้าต่าง 3 ช่อง เป็นหน้าต่างจริง 1 ช่อง ผนังด้านหลังปิดทึบ มีหน้าต่างหลอก 3 ช่อง หลังคาจั่ว มีการต่อหลังคาปีกนก มีเสาไม้รองรับโดยรอบ มีกำแพงแก้วก่ออิฐถือปูนเตี้ยๆล้อมรอบสิม

ผนังด้านนอกและด้านใน มีภาพจิตกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้ม เป็นเรื่องพุทธประวัติและวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องพระเวสสันดรชาดก สินไช(สังข์ศิลป์ชัย) ภาพเทพ ภาพบุคคล และสัตว์ ภาพนรก ใช้สีฝุ่นวรรณะเย็น คือ สีคราม สีเหลือง สีขาว สีเขียว สีน้ำตาล และสีดำ

Read more »

วัดไชยศรี ประวัติความเป็นมา

IMG_6612

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2408 พระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2460 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตโบราณสถาน 20 ส.ค.2544

ที่ตั้ง
หมู่ 8 บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิมโบราณ เดิมเป็นหลังคาแบบอีสานคือมีปีกยื่น ต่อมาหลังคาชำรุด มีการบูรณะ ในปี พ.ศ.2525 ชาวบ้านและทางวัดซ่อมและเปลี่ยนทรงหลังคาใหม่เป็นแบบรัตนโกสินทร์ซึ่งไม่สามารถ กันแดดกันฝนได้ทั่วถึงจึงทำให้ภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านนอกเลือนไปบ้าง พ.ศ.2536 กรมศิลปากรก็ได้เข้ามาต่อเติม ปีกหลังคาด้านข้างของสิม เพื่อป้องกันแดดและฝน และยกพื้นขึ้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะฐานราก

Read more »

วัดไชยศรี ความงดงาม ตำนานคู่ชาวอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและวัดวาอารามประจำท้องถิ่นต่างๆ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางบางกลุ่มชอบที่จะเข้าไปสัมผัส วันนี้ พาเดินทางกันไปยังถิ่นอีสาน เพื่อทำความรู้จักกับ สิม ที่ภาษาอีสานโบราณ แปลว่า โบสถ์ มาจากคำว่า สีมา หมายถึง เขตที่พระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ ที่ สิม วัดไชยศรี จ.ขอนแก่น

สิม วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นสิมเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 เดิมเป็นอาคารแบบสิมอีสานโบราณ ภายหลังได้ซ่อมเสริมผนังให้สูงขึ้นและทำหลังคาทรงไทยมี ฮูปแต้ม(จิตรกรรมฝาผนัง) เขียนทั้งผนังด้านในและด้านนอกสี่ด้านผนังด้านในเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า เรื่องเวสสันดรชาดก ซึ่งด้านในห้ามสุภาพสตรีเข้า ผนังด้านนอกเขียนภาพนรกเจ็ดขุมเรื่องสินไซ ซึ่งฮูปแต้มทั้งหมดยังคงความสวยงามมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้จมีบางส่วนเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นฮูปแต้มที่มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก

Read more »

ประวัติวัดไชยศรี ความเป็นมาของสิมและฮูปแต้มวรรณกรรมสินไซ

ที่ตั้งและการเดินทาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 22 กิโลเมตร เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น-ชุมแพ ประมาณ 14 กิโลเมตร แยกขวาตรงสี่แยกตรงข้ามกับทางแยกที่จะไปอำเภอพระยืน เข้ามาอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก่อนถึงบ้านม่วงก่อน แล้วเลี้ยวขวาแยกจากบ้านม่วง อีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี อันเป็นที่ๆตั้งของวัดไชยศรี

ประวัติความเป็นมา

สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ.2408 โดยความศรัทธาของชาวบ้าน ที่ได้ชื่อว่า วัดไชยศรี พอจะสันนิฐานได้ว่า เป็นชื่อวัดที่นิยมตั้งอยู่หลายวัดทั่วไป แต่คนในท้องถิ่นสมัยก่อนนิยมเรียกว่า วัดใต้ ส่วนเจ้าอาวาสยุคแรกไม่ปรากฏนาม จนถึงสมัยหลวงปู่อ่อนสา จึงค่อยปรากฏหลักฐาน จึงถือว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ในสมัยหลวงปู่อ่อนสาวัดเจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งด้านการศึกษา การปฏิบัติธรรมและการก่อสร้างทางวัตถุ มีพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากสิ่งก่อสร้างส่วนมากทำด้วยไม้ ต่อจากนั้น หลวงปู่เปลี่ยน ฐิตตะปัญโญ เจ้าอาวาสรูปต่อมา ท่านก็ได้นำพาญาติโยมพัฒนาวัดไชยศรีสืบต่อมได้เป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2532 พระอาจารย์วสันต์ มหาปุญโญ หรือพระครูบุญชยากร ท่านได้นำพาชาวบ้านและสามเณร ฟื้นฟูปฏิสังขรณ์วัดไชยศรี ทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรม ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่จะรองรับศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง

Read more »

วัดไชยศรี จ.ขอนแก่น

40_23_4_1

ที่ตั้ง
วัดไชยศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
ระยะทาง
ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 21 กิโลเมตร ดยกาารเดินทางใช้เส้นทางตามถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น – ชุมแพ ถึง กิโลเมตรที่ 14 แล้วเลี้ยวขวาตามเส้นทางสาวะถี ผ่านบ้านม่วง ระยะทาง 7 กิโลเมตร ก็ถึงวัดไชยศรี
สภาพทั่วไป
วัดไชยศรี เป็นวัดเก่าแก่มีโบสถ์ (ชาวอีสานเรียกสิม) ที่ก่าแก่มาก อายุกว่าร้อยปีเศษ โดยสิมนี้เดิมหลังคามุงด้วยแผ่นไม้ (เรียกแป้นเกล็ด ทำด้วยไม้เป็นแผ่น ๆ คล้ายกระเบื้องในปัจจุบัน) และมีเอกลักษณ์ คือ หลังคามีปีกยื่นทั้งสองข้างแบบสถาปัตยกรรม อีสานดั้งเดิม แต่พอถึงปี พ.ศ. 2525 หลังคาได้ทรุดโทรมมาก หน้าฝนน้ำฝนรั่วลงภายในโบสถ์ ชาวบ้านจึงทำการรื้อและทำหลังคาใหม่ ด้วยความเข้าใจและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในสถาปัตยกรรมท้องถิ่นตน จึงทำหลังคา เป็นแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นมาก ส่วนฝาผนัง ทั้งด้านนอกและด้านใน ยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนัง (อีสานเรียก ฮูปแต้ม) ยังเห็นอย่าง เด่นชัดมาก แม้จะผ่านมากกว่าร้อยปีแล้วก็ตามที
Read more »

. . . . . . . . .