พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วัดพระธาตุมหาวรวิหาร

6248520fa

ตามตำนานกล่าวว่า พระบรมธาตุเมืองนคร สร้างขึ้นครั้งแรกประมาณ ปี พ.ศ. 854
ภายในบรรจุพระทันตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า) ณ บริเวณหาดทรายแก้ว
ด้วยศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัย (หลายคนเชื่อว่ามีลักษณะคล้ายพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี)

ต่อมาในปี พ.ศ. 1093 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้ทำการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น
พร้อมกับสร้างเจดีย์องค์ใหม่ทรงศาญจิครอบพระบรมธาตุองค์เดิม จากนั้นในปี พ.ศ. 1770
ได้มีพระภิกษุจากลังกามาทำการบูรณะพระบรมธาตุเมืองนครให้เป็นไปตามรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงลังกา
หรือทรงโอคว่ำ ดังที่เห็นในปัจจุบัน โดยหาดทรายแก้วสถานที่สร้างพระบรมธาตุนั้น
เป็นสันดอนทรายชายฝั่งที่เกิดจากการตกตะกอนสะสมในทะเลจนเกิดเป็นผืนแผ่นดินขึ้น
ซึ่งก็คือที่ตั้งของ “เมืองนครศรีธรรมราช” ในปัจจุบันนั่นเอง

ถู ก เ รี ย ก ข า น .. พ ร ะ ธ า ตุ ท อ ง คำ

สำหรับพระบรมธาตุนี้ … ใหญ่โตมโหฬารมากค่ะ เรียกได้ว่ามองเห็นแต่ไกล แม้ยังมาไม่ถึงวัดเลยนะ
มีความสูง 55.78 เมตร องค์ระฆังสูง 9.80 เมตร มีปล้องไฉน 52 ปล้อง
ยอดด้านบนสีทองอร่ามนั่น .. เขาเรียก “ปลียอด” สูงถึง 6 วา 1 ศอก
ด้วยแสงทอง ส่องสว่าง เห็นแต่ไกลอย่างนี้ .. หลาย ๆ คนเลยเรียกว่า “พระธาตุทองคำ”

“ยามเมื่อแสงส่องต้องลงมายังปลียอดที่เป็นทองคำ

ก็จะไม่เกิดเป็นเงาดำ หากแต่จะเกิดเป็นแสงสะท้อนมลังเมลืองขึ้นมา

ถือเป็นหนึ่งในเหตุผล (ทางวิทยาศาสตร์)ที่ว่าทำไมยอดของพระธาตุจึงไร้เงา

ส่วนการที่องค์พระธาตุไร้เงานั้น มันบอกว่า ยังเป็นปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้อยู่ดี”

ขอขอบคุณ http://www.oknation.net/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .