สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดโพธาราม

untitled

๑. หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร สร้างขึ้นสมัยใดไม่ชัดเจน เป็นพระประจำอยู่ในพระอุโบสถ สมัยเมื่อโบสถ์ยังตั้งอยู่ริมถนนโกสีย์ในปัจจุบัน เป็นอาคารไม้ล้วน ๆ ผู้สูงอายุได้เล่าให้ฟังว่า ประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว ตลาดปากน้ำโพเกิดไฟไหม้รวมทั้งพระอุโบสถ กุฏิ ศาลา ของวัดโพธาราม ด้วย แม้พระพุทธรูปในอุโบสถถูกไฟไหม้ไม่มีเหลือ มีเหลือแต่เพียงหลวงพ่อเพชรเพียงองค์เดียว พระครูสวรรค์นคราจารย์ ได้นำมาประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถหลังใหม่ มีอุบาสกอุบาสิกากราบไหว้สักการะทำวัตรสวดมนต์ต่อหน้าหลวงพ่อเพชรเป็นประจำ จนมาถึงสมัยพระธรรมคุณาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส
ต่อมาเมื่อพระเทพคุณาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสได้สร้างสภาบริหารสงฆ์ ฯ เสร็จ ใน พ.ศ.๒๕๒๔ จึงได้ย้ายหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ที่สภาบริหารคณะสงฆ์
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ พระเทพคุณาภรณ์ ได้สร้างมณฑปเสร็จ จึงได้ย้ายหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้มณฑปจนถึงปัจจุบันนี้ และได้สร้างพระเกจิอาจารย์เป็นรูปหล่อเท่าองค์จริง เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี), หลวงพ่อเดิม, หลวงพ่อเงิน และหลวงพ่อพระเทพคุณาภรณ์ ประดิษฐานบนมณฑปให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาเป็นประจำทุกวันไม่มีวันหยุด

๒. พระโพธานุชินราช พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะประสม หน้าตัก ๔ ฟุต ๑๔ ซม. สูง ๖ ฟุต ๑๐ ซม. หล่อที่วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๖ สมัยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร) ผู้บัญชาการมณฑลนครสวรรค์ เมื่อเป็นพระพิมลธรรม เป็นผู้ดำเนินการหล่อ โดยให้ช่างแดงเป็นผู้ปั้นหุ่นรูปหล่อ คาดว่า คงเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ พร้อมกับหลวงพ่อเพชร

ขอขอบคุณ http://watphotharam.net/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .