วัดสุทัศน์เทพวราราม เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ

วัดสุทัศน์เทพวราราม12วัดสุทัศน์เทพวราราม31 วัดสุทัศน์เทพวราราม20 วัดสุทัศน์เทพวราราม25

วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของสมัยรัตนโกสินทร์เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือรัชกาลที่ 2 ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม ได้ทรงเป็นผู้จำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง สิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ภายในวัดสุทัศน์นั้นมีมากมายที่ไม่อาจกล่าวได้หมด แต่ขอกล่าวมากที่สุดเท่าที่จะกล่าวได้ อย่างแรกคือ

พระอุโบสถ ของวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นพระอุโบสถที่มีความสวยงามขนาดใหญ่และได้ชื่อว่ามีความยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในประดิษฐาน “พระศรีศากยมุนี” พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นองค์ประธาน และยังมีพระประธานของพระวิหาร และศาลาการเปรียญที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผูกพระนามให้คล้องจองกัน คือ พระศรีศากยมุนี “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” และ”พระพุทธเสรฏฐมุนี”
พระวิหาร ที่บานประตูพระวิหารหลวงเป็นบานไม้แกะสลักลายลึกเป็นรูปพฤกษามีกิ่งก้านใบและดอกตระหวัดเกาะเกี่ยวอ่อนช้อยงดงามมีสัตว์เกาะเหนี่ยวเหมือนธรรมชาติลวดลายเหล่านี้เป็นฝีพระหัตถ์ของพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ที่ทรงกำหนดลักษณะลายแบบวิธีการแกะและเริ่มแกะด้วยพระองค์ก่อนแล้วโปรดเกล้าฯ ให้ช่างฝีมือแกะต่อเป็นบานประตูที่งดงามหาที่เปรียบมิได้ น่าเสียดายที่ปัจจุบันโดนไฟไหม้บางส่วนและเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

พระวิหารคต หรือพระระเบียงคต ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างล้อมรอบพระวิหารหลวงทั้ง 4 ด้าน แต่ละมุมเป็นหลังคาทรงจตุรมุขภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธรูปที่อยู่รายล้อมระเบียงจะเป็นปางสมาธิราบ
สัตตมหาสถาน ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของวัดสุทัศนเทพวราราม คือ สัตตมหาสถาน แปลว่า สถานที่สำคัญ 7 แห่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างจำลองขึ้นแทนพระธาตุเจดีย์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก

การเดินทาง : วัดสุทัศน์เทพวราราม ตั้งอยู่ที่ 146 ถ.บำรุงเมือง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 10 ,12 ,15 ,19 ,35 ,42 ,48 ,73 ,96 ลงป้ายวัดสุทัศน์ หรือเสาชิงช้า ต้องการสอบถามเส้นทางรถเมล์ โทร 184 หรือคลิ๊กที่ลิ้งค์ ขสมก.
ข้อแนะนำ : เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 06.00 – 18.30 น. โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม โทร 02-2249845 หรือ 02-2229632 ชาวต่างชาติชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท
ขอขอบคุณ : ข้อมูลการเดินทางจากหนังสือ “สะพายเป้ ขึ้นรถเมล์ ทัวร์กรุง” โดย รัตนวุฒิ เจริญรัมย์ สำนักพิมพ์อักษรข้าวสวย และข้อมูลของวัดจาก เว็บไซต์วัดสุทัศน์เทพวราราม

ขอขอบคุณ http://www.thongteaw.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .