วัดศรีอุโมงค์คำ

วัดศรีอุโมงค์คำ

3_190b70fd55fb79fe2b27714e2f507d25
ตั้งอยู่ที่ถนนท่ากว๊านในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โทร.054-431371เป็นวัดที่เจดีย์สมัยเชียงแสน ที่มี สภาพสมบูรณ์มาก และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาอีกองค์นามว่า”หลวงพ่องามเมืองเรือง ฤทธิ์” แต่ชาวบ้านเรียกว่า “พระเจ้าล้านตื้อ” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของภูกามยาวโดย เฉพาะถือกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดแห่งล้านนาไทย

ขอขอบคุณ http://www.m-culture.go.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .