อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ :: อัตราค่าเข้าชม

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (พร้อมดอกไม้ ธูป ทองคำเปลว สามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ)

เที่ยวชมตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
– บุคคลทั่วไป : ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก(อายุ 6-15 ปี) 100 บาท
– ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 200 บาท
เที่ยวชมตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 20.00 น.
– บุคคลทั่วไป : ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก(อายุ 6-15 ปี) 50 บาท
– ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก 100 บาท

* มีบริการ Audio Guide( ไทย,อังกฤษ,จีน )
เวลาทำการ : 09.00 – 20.00 น. ทุกวัน
อัตราเข้าชมพิเศษ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มาเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียนหรือสถานศึกษา
* ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 02-371 3135-6 แฟกซ์ 02-380 0304

**หมายเหตุ
รอบเข้าชม วันจันทร์ – วันเสาร์
รอบที่ 1. 09.00-10.00 น.
รอบที่ 2. 10.00-11.00 น.
รอบที่ 3. 11.00-12.00 น.
รอบที่ 4. 12.00-13.30 น.
รอบที่ 5. 13.30-14.30 น.
รอบที่ 6. 14.30-15.30 น.
รอบที่ 7. 15.30-16.30 น.
รอบที่ 8. 16.30-17.30 น.
*เวลา 18.00-20.00 น. นักท่องเที่ยวเข้าชมตามอัธยาศัย โดยมีมัคคุเทศก์ประจำจุดในอาคาร
*ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 19.30 น.
– วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เข้าชมได้ตามอัธยาศัย

บริการที่จอดรถฟรี โทร 02-371 3135-6 แฟกซ์ 02-380 0304
รถประจำทางสาย 25 142 365
รถประจำทางปรับอากาศสาย 102 507 511 536

ขอขอบคุณ http://www.ancientcitygroup.net/

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .