วัดกลางงวรวิหาร จ.สมุทรปราการ

20120426_78904121

อารามหลวงเก่าแก่สมัยปลายอยุธยาซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถที่งดงาม เช่นเดียวกับศาลาการเปรียญเรือนไทยหมู่ไม้สักแกะสลัก และพระมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นในชั้นหลัง

The Royal temple is established in the end of Ayuthaya era. There are mural paintings in the hall of temple. A beautiful Sermon hall in monastery, Thai style sculpture houses, Phra Mondop and imitate Buddha’s footprint is located at the back of the temple.

ขอขอบคุณ http://travel.truelife.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .