Wat Chai Mongkon วัดชัยมงคล วัดพัฒนาตัวอย่างที่น่าสนใจในสมุทรปราการ

03-chaim-1

วัดชัยมงคล ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 1893 ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2513

วัดชัยมงคล จัดเป็นวัดแห่งแรกในชุมชนคลองปากน้ำ เดิมชาวเมืองเรียก “วัดมอญ” วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 800 ปี สร้างในปี พ.ศ. 1893 สังเกตการณ์เป็นวัดมอญได้ที่โบสถ์ ซึ่งไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอย่างวัดไทยทั่วไป แต่จะหันโบสถ์ไปทางทิศเหนือ อันเป็นที่ตั้งของเมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของชนชาวมอญในอดีต วัดแห่งนี้ในบางสมัยเคยกลายเป็นวัดร้างเป็นเวลานาน จึงขาดการบันทึกประวัติความเป็นมาที่ต่อเนื่อง วัดมอญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ดังนี้

– ฐานบัญชาการญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากที่กองทหารญี่ปุ่นขึ้นที่บางปู วัดชัยมงคล ถูกจัดให้เป็นสถานที่ตั้งกองบัญชาการของกองทัพญี่ปุ่น มีการสร้าศาลานาวิกโยธินไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาได้ถูกย้ายไปสร้างเป็นศาลาพักร้อนมุงสักะสี

– ลานประหารชีวิต สมัยที่ยังคงมีการลงโทษประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ เพื่อสะดวกในการปลงศพ และการลงโทษให้ห่างไกลชุมชนออกไปไม่ให้เป็นภาพอุดจาด จึงมักจะทำพิธีกันตามวันที่อยู่นอกตลาดข้ามไปอีกฝั่งของคลองปากน้ำลานบริเวณวัดชัยมงคล (ในช่วงที่ยังเป็นวัดร้าง) ได้เคยเป็นสถานที่ทำพิธีประหารชีวิตนักโทษ

วัดมอญ ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากในสมัยที่พระมงคลสุนทร (ผล) เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางสมถะวิปัสสนา มีวัตถุมงคลที่มีเมตตามหานิยมสูง คือ พระกริ่งชัยมงคล และเหรียญพระชัยมงคล ในปี พ.ศ. 2477 มีการเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่จาก “วัดมอญ” เป็น “วัดชัยมงคล” ที่เรียกกันในปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2482

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 25.15 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาการเปรียญ กว้าง 15.20 เมตร ยาว 36.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ชั้นเดียว

กุฏิสงฆ์ จำนวน 21 หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 14 หลัง

ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 4 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หลัง สร้างด้วยไม้ 1 หลัง

นอกจากนี้ยังมี ฌาปนสถาน 2 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง

ปูชนียวัตถุ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 56 นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 56 นิ้ว

มีพระมหาพิกษ์ ปริปุญฺโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน

วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ ๓๒๔ ถนนเทศบาล ๑๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดชัยมงคล ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึ้นสมัยสุโขทัยตอนปลาย ต่อกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นประมาณพ.ศ. ๑๘๙๓ จากหลักฐานที่กรมศิลปากรสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุของวัดไว้ พระราชทานวิสุงคามสีมาถือว่าได้รับพระราชทานมาแต่เดิมประมาณ พ.ศ. ๑๘๙๓ ในด้านการศึกษาวัดชัยมงคลสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมีอาคารเรียน ๑ หลัง
ขอขอบคุณ http://www.oknation.net/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .