จิตรกรรมฝาผนัง วัดชมภูเวก

Y8517502-0

วัดชมภูเวกตั้งอยู่ใน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ชาวมอญในสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๓๐๐ ภายในวัดมีเจดีย์ศิลปะมอญ หน้าบันซุ้มประตูหน้าต่างปิดทองปิดกระจก ภายในพระอุโบสถหลังเก่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติและทศชาติชาดก และมีภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมในซุ้มเรือนแก้วที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในโลก

ลักษณะเด่นเชิงรูปธรรม : จิตกรรมฝาผนังภาพแม่พระธรณีบิดมวยผมในซุ้มเรือนแก้ว เขียนขึ้นตามแบบศิลปะสกุลช่างนนทบุรีสมัยแรกซึ่งงามวิจิตร ได้รับการยกย่องให้เป็นภาพเขียนพระแม่ธรณีที่งดงามที่สุดในโลก

ลักษณะเด่นเชิงนามธรรม : บุคลิกภาพของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูเวกมีความอ่อนช้อย แสดงความอ่อนหวานและความงดงามของหญิงไทย

ขอขอบคุณ http://50.57.64.212/sme

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .