โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม–ป่ามณีกาญจน์

_1_866

โครงการที่สำคัญของวัดป่ามณีกาญจน์ คือ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชนให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหาการใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ

กิจวัตรในแต่ละวันของสามเณร และผู้บวชเนกขัมมะ

04.30 น. ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว
05.00 น. ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้าพร้อมกันที่ศาลา
06.00 น. ช่วยพระสงฆ์ทำความสะอาดศาลา และจัดเตรียมที่ฉันเสร็จแล้ว ผ้าขาวชายออกตามพระบิณฑบาต ส่วนผ้าขาวหญิงช่วยจัดเตรียมอาหารในโรงครัว
07.30 น. ถวายอาหารพระสงฆ์ พิจารณาและรับประทานอาหาร
09.00 น. ล้างเก็บ บาตร หรือ ภาชนะส่วนตัว ร่วมทำความสะอาดศาลา
10.00 น. ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
11.30 น. พักผ่อน ฉันน้ำ เปลี่ยนอิริยาบถ
13.30 น. ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
15.00 น. ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด เสนาสนะ ที่พัก ศาลา
16.00 น. ฉันน้ำปานะ
16.30 น. ทำกิจวัตรส่วนตัว สรงน้ำ เปลี่ยนอิริยาบถ เตรียมตัวทำวัตรเย็น
19.00 น. พร้อมกันที่ศาลา
19.30 น. ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น
20.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์
21.00 น. เดินจงกรม และรับฟังคำชี้แนะจากท่านพระอาจารย์
22.00 น. ฉันน้ำปานะ พักผ่อน

หมายเหตุ

เครื่องใช้ส่วนตัวที่ควรจะนำมาด้วย ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ไฟฉาย และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
เสื้อผ้าหรือชุดสำหรับใช้ในการบวช (และ/หรือ อยู่ปฏิบัติ)
– เยาวชนหญิง : ให้เตรียมเสื้อผ้าคอกลมสีขาวแขนสั้น หรือแขนกระบอก และผ้าถุงสีขาว มาด้วย
– ส่วนเยาวชนชาย : ทางวัดได้จัดเตรียมชุดสำหรับบวชนาคไว้ให้
หลังจากลาสิกขาบทแล้ว ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่รักษาศีล 5 ที่วัดอีก 1 วัน เพื่อปรับสภาพจิตใจ และดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เรียบร้อย
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว สามารถสมัครและแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ โดยทางวัดจะจัดพิธีอุปสมบท บรรพชาในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมต่อไป
สอบถามหรือติดต่อได้ที่

วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.02-449-2234
พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสัวโร โทร.086-069-8893

ขอขอบคุณ http://www.sptcenter.org/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .