เที่ยววัดหัวสวน ชมโบสถ์สแตนเลส ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

มหัศจรรย์เที่ยวไทยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าแปลกตาไม่เหมือนวัดอื่น โดยตัวโบสถ์สร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง ซึ่งมีชื่อว่า “วัดหัวสวน” ตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยแนวคิดของพระครูภาวนาจริยกุล เจ้าอาวาสวัด ที่ต้องการสร้างโบสถ์หลังใหม่ เนื่องด้วยโบสถ์หลังเก่ามีความชำรุดทรุดโทรม ทั้งนี้การซ่อมแซมวัดโดยใช้วัสดุที่ทำจากปูนจะมีอายุประมาณ 100 ปี เหตุดังกล่าวข้างต้นจึงก่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างโบสถ์ด้วยสแตนเลส ซึ่งสามารถคงสภาพไว้นานที่สุดไม่ชำรุดทรุดโทรมง่าย อีกทั้งข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าสแตนเลส เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติคงทนสามารถอยู่ได้นานนับพันปี ด้วยเหตุนี้โบสถ์วัดหัวสวนจึงถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้สแตนเลสเป็นวัสดุในการสร้างโบสถ์ ซึ่งถือว่าได้เป็นวัดที่มีความแปลกตาหากเทียบกับวัดอื่นๆ โดยทั่วไปที่เคยพบเห็น

ขอขอบคุณ http://www.amazingthaitour.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .