ศาลเจ้าบางเหนียว

01-21

ศาลเจ้าบางเหนียว บางเหนียวต่าวโบ้เก้ง หรือมูลนิธิเทพราศี เป็นอีกหนึ่งในศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้าบางเหนียวแห่งนี้ก่อสร้างขึ้น เมื่อคริสตศักราช 1904 เล่ากันในสมัยก่อน ได้มีคณะแสดงงิ้วจากเมืองจีน ได้ดินทางมาเปิดการแสดงงิ้วที่อ่างอาหลาย (ซอยรมณีย์ในปัจจุบัน)คณะงิ้วกังฉ่ายฮี่จากเมืองจีนได้นำ องค์พระตี่ฮู้หง่วนโส่ย หรือองค์เหล่าเอี๋ย มาเพื่อบำเพ็ญกุศล พร้อมกับสร้างศาลเจ้าเพื่อทำพิธีถือศีลกินผัก ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ไฟใหม้ขึ้นในศาลเจ้าโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ ชาวบ้านที่นับถือและเลื่อมใสได้นำองค์พระตี่ฮู้หง่วนโส่ย ย้ายไปประดิษฐานที่ศาลเจ้าบางเหนียว
พร้อมกับช่วยกันปลูกสร้างเรือนไม้หลังคามุงจากขึ้นมาใหม่ แทนเรือนเก่าที่ชำรุด ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อีกครั้งในศาลเจ้า บรรดาชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ตัดสินใจช่วยกัน ย้ายองค์พระตี่ฮู้หง่วนโส่ย ไปประดิษฐานยังบริเวณฝั่งตรงกันข้าม ซึ่งติดบริเวณศาลเจ้าในปัจจุบันและได้มีผู้ถือศีลกินผักที่ศาลเจ้ามากเหนียว เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี จนทำให้เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ทางศาลเจ้าไม่สามารถที่จะรองรับผู้คนที่มีความต้องการที่จะเข้าร่วมพิธีกรรม ได้ ท่านขุนเลิศภาคารักษ์ผู้เป็นหัวแรงใหญ่ได้รวบรวมเงินเรี่ยไรเรี่ยจากชาวบ้าน เศรษฐีในจังหวัดเพื่อทำการซื้อที่ดิน 6แปลงบริเวณข้างศาลเจ้าในปี 1957 ศาลเจ้าบางเหนียวได้ตั้งเป็นมูลนิธิเทพราศีในปี 1958 พร้อมได้ปรับปรุงตัวศาลเจ้าเพื่ออำนวยความสะอวกแก่ ผู้มีจิตศรัทธาที่มาประกอบพิธีกับทางศาลเจ้าเรื่อยมา
ในช่วงทุกปีของเทศกาลถือศีลกินผักทุกปี ทางศาลเจ้าบางเหนียวจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางไปรวมงานประจำปีกันอย่างคับคั่ง

ขอขอบคุณ http://phuketroad.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .