ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

JuiTui_Shrine_10

เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัด ตั้งอยู่กลางเมือง ในซอยภูธรติดกับศาลเจ้าปุดจ้อ ในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยนับเป็นศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เขามาร่วมงานในเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ตามประวัติของศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยนั้น นับว่าเกี่ยวเนื่องกับศาลบางเหนียวเป็นอย่างมาก คือหลังจากที่เกิดไฟไหม้ศาลเจ้าจีนของคณะงิ้วในซอยรมณีย์แล้ว ครั้งนั้น แกนนำกลุ่มหนึ่ง ก็ได้ไปติดต่อกับเจ้าของที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลตลาดเหนือ เพื่อสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ โดยเดิมทีที่ดินตรงนั้นเป็นสวนปลูกพลู ส่วนด้านหน้าทิศตะวันออกนั้นเป็นคลองขนาดใหญ่ ที่เรือใบขนาดใหญ่สามารถแล่นเข้ามาเทียบท่าได้ ภายหลังจากเจรจากับเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว แกนนำชาวบ้านก็ได้อัญเชิญรูปเคารพเทพเจ้าจีนทั้งหลายที่ยังหลงเหลือมาประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งใหม่ และสร้างศาลเจ้าขึ้นมา โดยมุงหลังคาและกั้นด้วยจาก แล้วชาวบ้านก็รียกศาลเจ้าแห่งใหม่นี้ว่า ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย มาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นศาลเจ้าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของชาวภูเก็ต ซึ่งไม่เฉพาะในช่วงประเพณีถือศีลกินผักเท่านั้น แต่ทุกๆ วันจะมีประชาชนที่เคารพศรัทธาเดินทางมาเพื่อกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยปกติแล้ว เมื่อกราบไหว้เทพเจ้าจีนที่ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยแล้ว ประชาชนก็มักจะเดินผ่านประตูไปกราบไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ศาลเจ้าปุดจ้อซึ่งอยู่ติดกันด้วย


ที่ตั้ง: ซ.ภูธร ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
การเดินทาง: หากมาทางถนนรัษฎา ถึงวงเวียนสุริยะเดช (วงเวียนน้ำพุ) ขับตรงมาทางถนนระนอง ผ่านตลาดสดเทศบาลนคร ตรงไปก่อนถึงแยกเลี้ยวซ้ายเข้าซ.ภูธร หรือหากมาจากสี่แยกไทนาน (เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต) ขับตรงมาทางถนนวิชิตสงคราม ผ่านสี่แยกไฟแดงตรงไปทางถนนระนอง เลี้ยวขวาเข้าซอยภูธร (อยู่ติดกับศาลเจ้าปุดจ้อ)
กิจกรรม: สถานที่สักการะ

ขอขอบคุณ http://www.phuketbulletin.co.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .