พระไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม

001

รูปแบบศิลปกรรม:
พระไสยาสน์วัดธรรมจักรเสมารามเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวัฒนธรรมทวารวดี ประทับไสยาสน์แบบตะแคงขวา หรือสีหไสยาสน์ ประดิษฐานภายในอาคารก่ออิฐ องค์พระสร้างโดยการใช้หินทรายขนาดใหญ่เรียงกัน อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖

ขอขอบคุณ http://www.archae.su.ac.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .