วัดจิราธิวัฒน์ จ.นครราชสีมา

ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาให้เจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ ลูกสาวและลูกชาย ประกอบด้วย จรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ, นพ.ฟิลิปดา พลางกูร, มุกดา เมื้อวัฒนะสกุล, รัตนา นรพัลลภ, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ซีอีโอโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, ธีระเกียรติ–ภาณุมาศ จิราธิวัฒน์, สมกมล เวชชาชีวะ และ ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วยหลาน ๆ อติภา-อิทธิวัฒน์-สุพิชชา จิราธิวัฒน์ ทำบุญใหญ่ต้อนรับปีงูเล็กด้วยการวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดจิราธิวัฒน์ เขตเทศบาล ต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วัดจิราธิวัฒน์เดิมเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา มีชื่อว่า “วังโป่งแมลงวัน” เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา วันชัย จิราธิวัฒน์ ได้ไปพบวัดนี้และได้มีการบูรณะพร้อมกับโรงเรียน โดยมีการสร้างศาลาการเปรียญร่วมกับชาวบ้าน และในเวลาต่อมา เซ็นทรัล กรุ๊ป ได้เข้ามาบูรณะในส่วนอื่น ๆ อีก และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดจิราธิวัฒน์ กระทั่งมีพระสงฆ์มาจำพรรษา แต่ยังขาดพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เจ้าสัวสุทธิเกียรติจึงเข้ามาดำเนินการต่อในการหาทุนสร้างพระอุโบสถ และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่โตมาก จึงน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องความพอเพียง เป็นแนวทางสร้างพระอุโบสถและตกลงสร้างพระอุโบสถวัดจิราธิวัฒน์รูปแบบเดียวกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งได้มีการดำเนินการขอแบบจากมูลนิธิชัยพัฒนา

พระอุโบสถดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบเดียวกับพระอุโบสถวัดพระราม 9 เพื่อให้พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมตามพระวินัย และให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีพระอุโบสถใช้เป็นที่บรรพชาอุปสมบทลูกหลานเพราะในเขตพื้นที่เทศบาลไม่มีวัดแห่งใดที่มีพระอุโบสถ ทำให้ต้องไปใช้วัดที่ห่างไกลบรรพชาอุปสมบท ซึ่งนับว่าการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้เจ้าสัวสุทธิเกียรติ นอกจากสะสมพลังเนื้อนาบุญแล้ว ยังได้ชื่อว่าช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ซึ่งผลบุญจะทำให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เห็นถึงอานิสงส์แล้ว ดังนั้นพุทธ ศาสนิกชนทั้งหลายต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ศาสนาพุทธอยู่ถึง 5,000 ปี ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้.

ขอขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .