วัดสันทุ่งแฮ่ม

296959

วัดสันทุ่งแฮ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๕๐ เมตร จดลำเหมือง ทิศใต้ประมาณ ๑๔๐ เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก ประมาณ ๓๑๗ เมตร จดลำเหมือง ทิศตะวันตกประมาณ ๔๐๐ เมตร จดไร่นาประชาชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป ธรรมมาสน์ และเจดีย์

วัดสันทุ่งแฮ่ม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม จำนวน ๑๐ รูป คือ พระอาจารย์ จันทร์ตุ้ย พระใจ๋ พระโอน พระบุญมา พระวงศ์ เตชวโร พระล้วน ถาวโร ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๓ –๒๕๒๓ พระสว่าง กลฺยาโณ พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ พระวิเชียร พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๗ พระบุญส่ง ปัญญาวชิโร และพระสมคิด ปริปุณโณ

ขอขอบคุณ http://www.m-culture.in.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .