วัดพระธาตุ จ.กำแพงเพชร

watphrathat1

เป็นวัดหลวงโบราณ ประจำเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดพระแก้ว รูปแบบสถาปัตยกรรมสกุลช่างเมืองกำแพงเพชร สิ่งปลูกสร้างก่อด้วยอิฐและศิลาแลง แตกต่างจากวัดพระแก้วซึ่งใช้ศิลาแลงเป็นหลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลัง วัดพระแก้ว

โบราณสถานภายในวัดประกอบด้วย
พระเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงระฆัง บนฐานแปดเหลี่ยม ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร มีระเบียงคดล้อมรอบพระเจดีย์ประธาน ต่อเนื่องมายังด้านหลังพระวิหาร ผังรูปแบบดังกล่าว เป็นรูปแบบที่มักสร้างในกรุงศรีอยุธยา โดยระเบียงคดนี้ นิยมที่จะประดิษฐานแถวพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ เหมือนอย่างเช่นที่ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
ถัดจากด้านหน้าพระวิหาร มี พระเจดีย์ราย ประจำด้านซ้าย และด้านขวา ส่วนด้านหน้าสุดซึ่งอยู่ตรงข้ามพระวิหาร คือประตูซุ้มยอด เป็นประตูทางเข้าวัด

วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ที่ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พระวิหาร
เหลือเฉพาะส่วนฐานที่ก่อด้วยศิลาแลง ข้างบนฐานปรากฏโคนเสาสีเหลี่ยมอยู่หลายต้น ด้านหลังพระวิหารเป็นพระเจดีย์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วยระเบียงคด

พระเจดีย์ประธาน
พระเจดีย์ประธานทรงระฆัง บนฐานแปดเหลี่ยม ชั้นมาลัยเถา มีลวดบัว 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็น บัวปากระฆัง ปรากฏเป็นลวดลายคมชัดสวยงาม เหนือองค์ระฆังขึ้นไป เป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้สิบสอง

พระเจดีย์ราย
เป็นพระเจดีย์บริวาร ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหาร ประจำด้านซ้าย 1องค์ และด้านขวา 1องค์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม ชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม

ประตูซุ้มยอด
เป็นประตูทางเข้าออกวัด ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหาร ก่อด้วยศิลาแลง

ขอขอบคุณ http://www.comingthailand.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .