วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร (จังหวัดลำพูน)

องค์พระธาตุหริภุญชัย ตั้งอยู่ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๑๔๔๐ ในรัชสมัยของ
พระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ ๓๓ นับจากพระนางจามเทวี
องค์ปฐมกษัตริย์ ปัจจุบันพระธาตุหริภุญชัยมีอายุล่วงเลยถึง ๑๑๐๕ ปีนับเป็น
จอมเจดีย์หนึ่งในแปดองค์ของประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า ๑,๐๐๐ ปี


ภายในวัดประกอบไปด้วยศิลปกรรมความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาแห่ง
อาณาจักรหริภุญชัย อันได้แก่ ซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลาย
วิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ๓ องค์ก่ออิฐ
ถือปูน รวมถึงพระหล่อโลหะสมัยเชียงแสนชั้นต้นและชั้นกลาง องค์
พระบรมธาตุหริภุญชัย อันเป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งของล้านนา เป็นที่
ประดิษฐานพระเกศธาตุบรรจุในโกศทองคำ ทุกๆปีจะมีการจัดงาน
นมัสการและสรงน้ำพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน ๖
การเดินทางไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัย สะดวกมีที่จอดรถกว้างขวาง
นักท่องเที่ยวจอดรถได้บริเวณถนนด้านนอกวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
บริเวณตรงข้ามปากทางเข้าวัด มีสะพานข้ามคลองจำหน่ายของที่ระลึกหลายร้าน
่ผ่านรั้ววัดเข้าไป มีบริเวณสำหรับจอดรถอีกมากมาย มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ทางเข้า
สู่ภายในวัดเป็นซุ้มประตูมีสิงห์คู่ยืนเด่น ผ่านสู่ด้านในคือวิหารหลวงที่กล่าวข้างต้น
ด้านซ้ายมีหอ…ทรงสูง ส่วนขวามือมีหอกลอง (ฆ้อง)สีแดงเข้มกับฆ้องยักษ์ขนาดใหญ่
องค์พระธาตอยู่ถัดจากวิหารหลวงหลังใหญ่นี้ครับ…

 

สงกรานต์นี้หากท่านไปท่องเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือ บางวันอาจต้องการขับรถ
ระยะทางสั้นๆไม่ไกลอยู่ภายในตัวเมือง แวะนมัสการพระธาตุหริภุญชัย (ลำพูน)
ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่เพียงประมาณ ๒๐ กม.บนเส้นทางแสนสะดวกครับ

 

พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีระกา

ขอขอบคุณ http://www.lopburiguide.com

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .