ตักบาตรเมืองนครสวรรค์ -วัดโพธาราม

boon1_6

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

– แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
– อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
– ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
– งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
– งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
– รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
– ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

เพลงตักบาตรรนครสวรรค์

ขอเชิญตักบาตรนครสวรรค์ เมืองนครในฝัน
คือปากน้ำโพ สงบร่มเย็น ญาติมิตรร่วมจองบุญโต
สิเอ็ด มีนาพุทโธ สองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
วันดีท่านเนื้อนาบุญมาร่วม ฟื้นฟูน้ำท่วมด้วยพุทธศาสนา
ถนนโกสีย์มากมีด้วยแรงศรัทธา สาธุชนทั่วหล้าเชิญมาตักมาตรด้วยกัน
*ร่วมด้วยช่วยกันสืบสารประเพณีไว้ รับบุญยิ่งใหญ่เชิญได้นครสวรรค์
ชมดอกเสลาบานเช้าเห็นอยู่ทุกวัน พี่น้องดุจชาวสวรรค์สมัครรักสามัคคี
รอคอยพี่น้องท้องถิ่นของไทย ศรัทธาเพิ่มเติมแรงใจ
เชิญได้ ณ. ที่ตรงนี้ นครสวรรค์ สิบเอ็ดมีนาคมยินดี
ต้อนรับชาวพุทธโชคดี ได้รับบุญใหญ่ทุกคน
(ซ้ำ*)

ขอขอบคุณ http://news.dmc.tv/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .