วัดพระธาตุจอมทอง เชียงราย

วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง เป็นวัดสำคัญประดิษฐานพระธาตุจอมทอง อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเมืองพะเยามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล พระธาตุองค์นี้ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าสร้างตั้งแต่สมัยใด เพียงแต่มีประวัติเกี่ยวกับพระธาตุจอมกิตติที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามตำนานว่า พระเจ้ามังคราช เจ้าผู้ครองโยนกบุรีศรีเชียงแสนโปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์นำมาจากลังกาทวีป และมอบให้พระยาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ พระองค์จึงสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวไว้บนดอยแห่งหนึ่งของเมืองพะเยา เรียกกันว่า พระธาตุจอมทอง

พระธาตุจอมทองมีลักษณะเป็นศิลปะแบบล้านนา ฐานย่อเป็น 8 เหลี่ยมด้านบนเป็นมาลัยเตา 3 ชั้น ต่อชั้นขึ้นไปเป็นหอระฆังและมีปล้องไฉนจนถึงฉัตรทองคำ ได้รับการบูรณะหลายครั้งจนอยู่ในสภาพดี นอกจากนี้ในวัดยังมีพระพุทธรูปศิลา เรียกว่า พระเจ้าทันใจ พระอุโบสถ และพระวิหาร ซึ่งมีความเก่าแก่เช่นเดียวกัน

Wat Phra That Chomthong is home to Phra That Chomthong, an ancient Lanna-style chedi, said to be one of the most revered religious site among the locals of Phayao. Legend has it that the Chedi was originally built in the year 940 during the reign of Phraya Ruen Kaew, Prince of Chiang Rai, to house the Lord Buddha’s relics. Located on tip of a hill, the temple also offers a panoramic view of the town and the lake below.

ขอขอบคุณ http://news.truelife.com

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .