วัดแสงแก้วโพธิญาณ

441982315

ที่…วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
“หน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๒ เมตร” เป็นขนาดของรูปหล่อครูบาศรีวิชัย
เนื้อโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะประดิษฐานอยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณ
ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร เป็นเลขเลขมงคล ส่วนสูง ๑๒ เมตร
ปล่อยไปตามสัดส่วนที่สมดุล
การหล่อนั้นหล่อเป็นชิ้นส่วนทั้งหมด ๔๕ ชิ้น
ทั้งหมดหล่อที่โรงหล่อประติมากรรมประทานพร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๔๔ ชิ้น ควบคุมการสร้างปั้นและการหล่อโดย อ.สุรินทร์ เลิศภูมิปัญญา
เมื่อหล่อเสร็จแล้วจะนำขึ้นมาประกอบไว้ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
มีกำหนดเสร็จเป็นองค์พระ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑ ชิ้น
ซึ่งเป็นส่วนของเศียรพระพักตร์ขององค์พระ
มีกำหนดหล่อในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
“เพื่อเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัย
ที่ท่านอุทิศให้พระพุทธศาสนา การสร้างรูปหล่อเหมือนขององค์ท่าน
เพื่อเป็นอาจาริยบูชาให้ศรัทธาประชาชนจากทั่วสารทิศ
ทั้งด้านภาคเหนือก็ดี ภาคอื่นๆ ก็ดี และแม้กระทั่งศรัทธาจากต่างประเทศ
ได้มากราบไหว้เคารพบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาที่จะถึงในปี ๒๕๕๔ นี้”
นี่คือ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
จากคำบอกเล่าของครูบาอริยชาติ

พร้อมกันนี้ พระครูบาอริยชาติ ยังบอกด้วยว่า
พระครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีศีลาจารวัตรที่งดงาม
และเคร่งครัดทั้งยังเป็นที่รู้กันดีว่าท่านเป็นเจ้าตนบุญแห่งล้านนา
หรือ “พระนักบุญ” นั่นเอง

ท่านได้อุทิศทั้งชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา
นอกจากจะศึกษาพระธรรมและอบรมสั่งสอนประชาชนแล้ว
ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาทั้งพัฒนาศาสนสถานต่างๆ ถนนหนทาง
หรือแม้แต่สะพานทั้งใน จ.ลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เคยเรียกร้องหรือเรี่ยไรปัจจัยจากประชาชนเลยแม้แต่น้อย
หากแต่ประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจและช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่
ด้วยบารมีและเมตตาแห่งตัวท่าน
ทำให้สาธารณสถานต่างๆ กว่า ๒๐๐ แห่งทั่วภาคเหนือ
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้แล้ว
ท่านครูบาศรีวิชัยยังเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนา
คือ การที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
โดยพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์
ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียง ๕ เดือนเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ

อย่างไรก็ตาม
ในอนาคตเมื่อดำเนินการโครงการรูปหล่อครูบาศรีวิชัยเรียบร้อยแล้ว
ครูบาอริยชาติ มีโครงการที่จะจัดสร้างพระมหาเจดีย์แบบล้านนา
ในวงเงิน ๑๐๐-๑๕๐ ล้านบาท จะสร้างบนพื้นที่จัดเตรียมไว้แล้ว ๔ ไร่
หวังเป็นสถานที่สืบสานมรดกล้านนา ให้ผู้ศรัทธาจดจำชั่วชีวิต
กำหนดเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสารีกธาตุ พระอรหันตธาตุฯ
พระพุทธประวัติฯ พระพุทธรูป ฯลฯ

ขอบขอบคุณ  http://www.oknation.net

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .