ศาลเจ้าปุดจ้อ ภูเก็ต

067c015-p001

ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นที่สักการะบูชาของชาวภูเก็ต ได้แก่ ศาลเจ้าปุดจ้อ ตั้งอยู่กลางเมืองบนถนนระนอง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองภูเก็ตมาร่วมหนึ่งร้อยปี โดยมีประวัติความเป็นมาว่าได้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาล 5

มีตำนานที่เล่าถึงการตั้งศาลเจ้าปุดจ้อไว้ว่า เดิมทีศาลแห่งนี้เป็นศาลเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็นเพียงศาลไม้หลังคามุงจากในบริเวณที่เรียกกันว่าหมู่บ้านจุ้ยตุ่ย วันหนึ่งมีพ่อค้าชาวเรือจากปีนังที่เดินทางมาเพื่อทำการค้าที่เมืองภูเก็ตนี้ ล่องเรือมาถึงหน้าศาลเจ้าซึ่งในสมัยก่อนเป็นท่าเรือ ในเรือลำดังกล่าวนั้นได้มีองค์รูปสลักไม้ขององค์กวนอิมปุดจ้ออยู่ด้วยซึ่งปกติแล้วเป็นที่สักการะบูชาไว้ในเรือเพื่อปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายทั้งปวง แต่ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจทำให้พ่อค้าเจ้าของเรือนั้นได้มอบองค์รูปแกะสลักของพระแม่กวนอิมปุดจ้อให้ประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าเต้กุนนั้น และเป็นที่เลื่อมใสกราบไหว้ของชาวภูเก็ตอย่างมากตลอดมา ต่อมาภายหลังนั้นเมื่อศาลแห่งนี้ทรุดโทรมลง ชาวภูเก็ตและชาวปีนังได้ร่วมใจกันบูรณะ ก่อสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนจากไม้เป็นก่ออิฐและหลังคาเปลี่ยนเป็นกระเบื้อง ภายตัวอาคารมีการแกะสลักลายไม้ต่างๆ อย่างประณีตสวยงาม

ปัจจุบันศาลเจ้าปุดจ้อ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูเก็ตเดินทางมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมไท้โซ้ยเอี๋ย เทพองค์ประธานอยู่เสมอ นอกจากนี้ศาลเจ้าปุดจ้อยังมีเทพเจ้าศักดิ์สิทธ์องค์อื่นๆ คือ องค์ชิดแซ้เหนียวเหนียว องค์จู่แชเหนียวเหนียว และองค์กิวฮั้วเหนี่ยวเหนี้ยว อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวภูเก็ตด้วย

สถานที่ตั้ง
ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต

ความเชื่อและวิธีการบูชา

ศาลเจ้าปุดจ้อ เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวจังหวัดภูเก็ต ถือกันว่าเจ้าแม่กวนอิมไท้โซ้ยเอี๋ยจะคอยปกปักรักษาให้แคล้วคลาด ชนะอุปสรรคทั้งปวง หากได้มานมัสการแล้วยิ่งเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ยังมีความเชื่อในหมู่หนุ่มสาวว่าหากมาขอพระเรื่องเนื้อคู่จากเจ้าแม่กวนอิมแล้วมักจะสมหวังดังคำอธิษฐาน หรือคู่สมรสที่มาบนบานขอบุตรก็จะสัมฤทธิ์ผล หรือใครที่มีบุตรมีอายุครบเดือนแล้ว ก็มักจะนำเด็กมากราบไหว้เพื่อขอพรจากท่าน เครื่องสักการบูชา ประกอบด้วย กระดาษเงิน กระดาษทอง ธูป เทียน น้ำชา ผลไม้มงคล เช่น ส้ม สับปะรด แอบเปิ้ล

เทศกาล งานประเพณี

ทุกปีศาลเจ้าปุดจ้อ จะจัดให้มีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตรงกับวันที่ 19 เดือน 2 ตามปฏิทินของจีน (ประมาณเดือนมีนาคม ) กลางวันมีโรงทานเลี้ยงอาหารกลางคืนมีมหรสพ

ขอขอบคุณ http://www.dooasia.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .