วัดป่าเกด

20140115_55_1389770904_716268

วัดป่าเกด เป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีความงดงามและความโด่ดเด่น ที่สุดของพระอุโบสถหลังเก่า คือ หน้าบันไม่แกะสลักรูปนารายณ์ทรงครุฑและลายเครือเถา ส่วนด้นหน้าและด้านหลังมีเสาเหลี่ยมปลายสอบขนาดใหญ่ ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวง สมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาในสมัย พ.ศ. 2510 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานของชาติ และกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะให้กลับมางดงาม เป็นศาสนสถานที่ชาวชุมชนภาคภูมิใจ

เวลาเปิดทำการ :
จันทร์ 06:00 – 05:00
อังคาร 06:00 – 05:00
พุธ 06:00 – 05:00
พฤหัส 06:00 – 05:00
ศุกร์ 06:00 – 05:00
เสาร์ 06:00 – 05:00
อาทิตย์ 06:00 – 05:00

ขอขอบคุณ http://www.painaidii.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .