วัดทรงธรรมวรวิหาร

download

วัดทรงธรรมวรวิหาร เป็นวัดรามัญแห่งแรกของพระประแดง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 และได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แทบทุกรัชกาลได้เสร็จพระราชดำเนินมาทอดผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง

วัดแห่งนี้จัดเป็นวัดรามัญเก่าแก่ที่สร้างขึ้นพร้อมเมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญ นับแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน ภายในวัดยังคงรูปแบบศิลปกรรมมอญอย่างชัดเจน โดยเฉพาะพระเจดีย์ รามัญเจดีย์องค์ใหญ่ ยอดฉัตรทอง ภายในบรรจุพระพุทธรูปปางสุโขทัย ฐานทั้งสี่มุมล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็กแบบรามัญ

พระวิหารประดับลวดลายปูนปั้น มีช่อฟ้า ใบระกา พระประจำวิหารคือพระพุทธทรงธรรมพระพุทธรูปสมันสุโขทัยทำจากไม้ ซึ่งทางวัดได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 2 นอกจากนี้ ภายในยังประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง พัดรัตนาภรณ์ประจำ รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

พระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นพระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูด ช่อฟ้าและใบระกาทำด้วยไม่สัก ลักษณะเด่น คือ มีเสากลมคู่ขนาดใหญ่รอบพระอุโบสถ ถึง 56 ต้น หน้าบันประดับลายปูนปั้น ที่นี่เคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในพระประแดง พระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดให้อัญเชิญจากกรุงเทพ ฯ มาประดิษฐานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดผ้าพระกฐิน

ปัจจุบันวัดทรงธรรมวรวิหาร เป็นวัดแห่งเดรยวในพระประแดงที่ยังมีการสวดแบบรามัญและประเพณีเรือตะเกียงน้ำมัน ประเพณีรามัญแบบโบราณหลงเหลืออยู่

ขอขอบคุณ http://samutprakan.mots.go.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .